30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımlanan kutlama mesajları.

  • 1202
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları
TAKİP ET Google News ile Takip Et

KASTAMONU VALİSİ YAŞAR KARADENİZ'İN MESAJI

Tarihimizde bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz ve  Milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olan  30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıldönümünü, millet olarak hep birlikte kenetlenerek kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız.

19 Mayıs 1919ʹda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından  başlatılan Kurtuluş Savaşı ve milli mücadele süreci, Milletimizin kadını-erkeği, yaşlısı-genciyle bir bütün olarak hareket etmesi ile kahraman Türk askerinin cesaret ve fedakârlığı sayesinde 30 Ağustos 1922’de büyük zaferle sonuçlanmıştır.

Türk Milleti kazanılan bu zafer ile insanca yaşamanın ancak hür  bağımsız ve egemen bir devlet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini göstermiş ve bu uğurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazır olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin sergilediği bu özverili ve kahramanca yaklaşım, tüm dünyada da   hayranlık uyandırmıştır.

Milletimizin sahip olduğu üstün değerleri ile  tarih boyunca  birlik-beraberlik içersinde yaşayış tarzı, sahip olduğu üstün değerleri,  geleceğini tehdit eden  her türlü terör örgütleri, darbe, kalkışma, ihanetler ve tüm yapılar  karşısında gösterdiği tutum ile sergilediği kahramanlıklar ve  kazandığı zaferlerle daima tarihin altın sayfalarında yerini almıştır.

Bugün, dünya milletleri ailesinin şerefli bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti, milletinin refahı, huzur ve mutluluğu için sürekli gelişmekte, çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma gayretini dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu duygularla, tüm vatandaşlarımızın  30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, İstiklal Savaşının tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla  bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

AK PARTİ KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MURAT DEMİR'İN MESAJI

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği onurlu ve kahramanca mücadelenin sonucunda kazanılmış 30 Ağustos Zaferi’nin 95’inci yıldönümünü kutlamanın kıvancı içerisindeyiz.

30 Ağustos Zaferi, ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı tüm imkânsızlıklara rağmen, Türk Milleti’nin sarsılmaz azmi, birlik ve beraberliği, inancı, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmıştır.

Tüm tarihi boyunca bağımsız yaşamayı ülkü edinmiş Yüce Milletimiz, tarihinden aldığı onuru, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya İstiklal Ya Ölüm” sözleriyle perçinleyerek onun komutasındaki kahraman ordumuzla 30 Ağustos tarihinde muhteşem bir zafere imza atmıştır.

Her türlü olumsuzluğa ve yokluğa rağmen kazanılan bu büyük zaferle, Yüce Milletimizin vatan sevgisi ve bağımsızlık ülküsü önünde hiçbir gücün duramayacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için biran bile düşünmeden şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimiz ile 15 Temmuz günü yaşadığımız darbe kalkışmasında bir an olsun tereddüt etmeden gözünü kırpmadan hakka yürüyen demokrasi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum.

CHP KASTAMONU İL BAŞKANI MUZAFFER BIYIKLI'NIN MESAJI

30 Ağustos, tüm olumsuz şartlara karşın milli mücadelenin kazanılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gündür. 30 Ağustos, inancın zafere dönüştüğü kahramanlık günüdür. Bu zafer bizi tarihten silmek üzere anayurdumuzdan atmak için birleşmiş emperyalistlere karşı Mustafa Kemal’in önderliğinde gerçekleştirilmiş bir kutsal başkaldırıdır. 30 Ağustos Zaferi Mustafa Kemal’in milletine güveninin ve milletinin O’na inancının sonucudur.

Birinci Dünya Savaşı sonunda bütün topraklarımız işgal edilerek milletimizin çaresiz bırakıldığı günlerde yönetenlerimiz hangi ülkenin mandasına girip kurtulacağımızı tartışırken ortaya Mustafa Kemal çıktı. Parolası “ya istiklal, ya ölüm” dü. Milletimiz bu parola ile savaşarak özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandı. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri bu zaferin temelleri üzerine atılmıştır. Bu nedenledir ki 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın milletimizin ve devletimizin varlığı üzerinde çok özel ve anlamlı bir yeri vardır. Bu zaferi yaratanlara minnet ve şükran borçluyuz.

Tüm Ulusumuzun Zafer Bayramı kutlu olsun.

MHP KASTAMONU İL BAŞKANI HACI İBRAHİM MAŞALACI'NIN MESAJI

Türk milletinin silkinip ayağa kalkarak, işgalcileri ve hayallerini vatan topraklarından def ettiği muazzam bir stratejik hamlenin yıldönümündeyiz. Tarihi şan ve şerefle dolu dolan olan aziz milletimiz, 95 yıl önce kazandığı büyük zaferle bağımsızlığına musallat olan emperyalist mihraklara unutamayacakları büyük bir ders vermiştir. Sakarya'dan Kocatepe'ye uzanan imrenilecek mücadele Dumlupınar'da şaha kalkmış ve Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle Türk milletinin kudretini açıkça ispat etmiştir. Şehit kanıyla esaretin suru yıkılmış, muhteşem bir inanmışlık ve fedakârlık öncülüğünde aziz millet varlığı giydirilmeye uğraşılan kefeni yırtıp atmıştır.

Bu haliyle 30 Ağustos Zaferi zulme, hıyanete, eziyete ve sömürgeci heveslere karşı büyük bir darbe ve eşsiz bir kahramanlıktır.

Türk milleti Dumlupınar'da haysiyetine, şerefine ve namusuna ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağını destansı bir şekilde göstermiş ve bu vazgeçilmez değerler üzerinde asla oynanamayacağını cihana kanıtlamıştır. 19. yüzyılda iyice kızışan paylaşım ve hegemonya yarışında milletimizi ve vatan topraklarını hedefine alan sömürgeci güçler, 30 Ağustos'da zirve yapan iman ve vatan sevgisi karşında çaresiz ve aciz kalmışlardır. Kökeni, memleketi, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin tüm fertleri aynı ülkü etrafında buluşmuş ve son yurdumuzun taksim edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini çok şükür göstermişlerdir. Bağımsızlığa duyulan derin tutku, birlikte yaşamaya yönelik içten bağlılık ve asırlarca aynı kaderi paylaşmanın getirdiği iftihar edilecek sorumluluk duygusu Türk vatanının manevi siperi olmuş ve hiçbir habis emele geçit vermemiştir. Şüphesiz 30 Ağustos ruhuna ve azmine bugün de büyük bir ihtiyaç vardır. 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz Dumlupınar'da zafer burcunu dikmiş ve ardından da Akdeniz'e kadar düşmanı kovalayarak İzmir'de denize dökmüştür. Elbette bu zafer Türk ordusunun milletle bütünleşmesinin eseri ve sonucudur. Bu itibarla, aziz milletimiz ahde vefasını göstererek 30 Ağustos Zaferi'nin manevi itibarını, temsilciliğini ve onurunu Türk ordusuna vermiştir. Dönemsel güçlerinden dolayı şuurları kapanarak milletimizin anlam kaynaklarını heba eden gafiller, elbette er ya da geç haklarında verilen milli hükümden kurtulamayacaklardır.

Bilinmelidir dün savaş meydanlarında Türk'ün bileğini bükemeyen mihrakların, bugün yerli işbirlikçileriyle mesafe almaya çabalamaları beyhude olduğu kadar sonuçsuz kalmaya da mahkûm olacaktır. Geçmişinde sayısız  zafer yaşamış, en zor dönemlerde bile günü birlik menfaat ağının cazibesine kapılmamış olan büyük milletimiz, bugün içinde bulunduğu ağır şartlardan mutlaka kurtulacaktır. Emperyalist çevrelerin yanında hizalanarak onların içte ve dışta dayatmalarına boyun eğenler için tarih bir gün tekerrür edecek, ancak son pişmanlık fayda etmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adımlardan birisi olan ve sömürgeci niyetlerin vatanımızdan sökülüp atıldığı 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 95'nci yıldönümünü hayranlıkla kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, millet yolunda büyük hizmetler ve mücadeleler gösteren mümtaz şahsiyetleri ve aziz şehitlerimizi rahmet, hürmet ve şükranla yâd ediyorum.

KASTAMONU GÜNCEL'İN MESAJI

30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihimizin en anlamlı ve parlak zaferlerinden birisidir. Bu zaferle birlikte vatanımızın ebedi bekçisi şanlı ordumuzun bütün işgal, saldırı ve oyunları boşa çıkarıp her zaman milletimizle bir bütün olarak yeni bir destan yaratmaya hazır olduğu bütün dünyaya gösterilmiştir. Kahraman Türk askeri, büyük bir fedakârlıkla yürüttüğü varoluş mücadelesini zaferle noktalayarak gelecek nesillere ve bizlere bugün bayram olarak kutladığımız bir gurur ve onur gününü miras olarak bırakmıştır. Bizler bugün, damarlarımızda taşıdığımız asil kan sayesinde, sahip olduğumuz milli ve manevi değerlerle bu kutsal mirasın değerini çok iyi biliyor ve derinden hissediyoruz. Bu vesileyle bizlere bağımsızlığımızı veren, böyle büyük onur ve mutluluk dolu bayram günleri yaşatan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, başta kahraman ordumuzun değerli mensupları olmak üzere Türk Milletinin tüm fertlerinin Zafer Bayramı’nı kutlar, sevgi ve saygılarımızı sunarız.