Bilim adamları Azerbaycan'da buluştu

Türk dünyasının tanınmış bilim adamları Azerbaycan'da bir araya geldi.

  • 395
Bilim adamları Azerbaycan'da buluştu

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (ANAS) Başkanı Akademisyen İsa Habibbeyli, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun ikinci toplantısı kapsamında Uluslararası Türk Akademisi başkanları ve Türk dünyası bilim insanlarıyla bir araya geldi.

ANAS Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Akademisyen Şahin Mustafayev, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan bilim insanları katıldı.

ANAS'ta konukları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akademisyen İsa Habibbeyli, 2010 yılında kurulan Uluslararası Türk Akademisi'nin geçmişini değerlendirerek, zamanla BTA'nın üyelerinin genişlediğini, bugün Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın da bir arada bulunduğunu kaydetti. Uluslararası Türk Akademisi üyelerinin, Özbekistan ve Macaristan'ın gözlemci statüsünde olduğunu söyledi.

Akademisyen İsa Habibbeyli toplantının yapıldığı mekanın tarihi önem taşıdığını belirterek, Birinci Türkoloji Kongresi'nin Şubat-Mart 1926'da burada, ANAS Başkanlık Kurulu binasının büyük toplantı salonunda yapıldığını ve Türkolojinin temellerinin atıldığını vurguladı. Kongrede Türk halklarının ortak alfabesine geçiş konusunun geniş çapta tartışıldığını, 111 lehte, 7 aleyhte karar alındığını söyledi.

Akademisyen İsa Habibbeyli, son 100 yılda Türk halklarının ortak alfabeye geçişinin gerçeğe dönüştüğünü, Türk Devletleri Teşkilatı ve liderlerinin çabaları sonucunda Türk dünyasının ortak bir alfabe için birleştiğini söyledi.

Habibbeyli, "Ortak alfabeye geçiş Türk dünyasının birliği açısından çok önemlidir. Bu, Birinci Türkoloji Kongresi'nin sürgündeki katılımcılarının ideallerinin hayata geçirilmesi açısından da önemlidir." dedi.

ANAS'ın tarihini değerlendiren Akademisyen İsa Habibbeyli, Akademi'nin 80'inci yıl dönümünün 2025 yılında kutlanacağını, geçen dönemde Bilimler Akademisi'nin Azerbaycan'da bilimin ve entelektüel düşüncenin gelişmesinde olağanüstü hizmetler sunduğunu vurguladı.

ANAS'ta Türk dünyası ile ilişkiler çerçevesinde yapılan çalışmalara değinen Akademisyen İsa Habibbeyli, Halid Said Khocayev'in Mahmud Kaşgari'nin eserini; 20. yüzyılın 35-37 yıllarında Azerice'ye tercüme ettiği "Divani sözlüğü-it-Türkçesi"nin 20. yüzyıla ait olduğunu söyledi. Dilbilim Enstitüsü tarafından yayınlanan "Kitabi-Dade Korkud" destanının Dresden, Vatikan ve Gunband nüshalarının basıma hazırlandığını belirtti.

Toplantıda Ege Üniversitesi profesörleri, tanınmış Türkolog Fikret Türkmen, Mustafa Omar ve Kırgızistan Milli Akademisi akademisyeni Syrtbay Musayev; Türk dünyasının gelişimi, Türkoloji, ilişkilerin genişletilmesi gibi konularda konuştu, görüşlerini yönergelerin dikkatine sundu.

Daha sonra akademisyen İsa Habibbeyli, konuklara Türk dünyası ile ilgili ANAS yayınlarını hediye etti.