'Ecdadımızın asırlık kabirleri ziyaret edilebilir duruma gelecek'

Kastamonu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ekici, 'Ecdadımızın asırlık kabirlerini dikkat ve özenle ziyaret edilebilir durumuna getireceğiz.' dedi.

  • 764
Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
'Ecdadımızın asırlık kabirleri ziyaret edilebilir duruma gelecek'

Kastamonu Belediyesi, mezarlıklarda bakım onarım çalışması başlattı.

Kastamonu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü (Mezarlıklar Şefliği) Metin Ekici, kaderine terk edilmiş, virane durumda olan ve kötü niyetli insanların eğreklendiği mezarlıkların ziyaret edilebilir hale getirileceğini söyledi.

Ekici, şöyle devam etti:

"Bugün 16 Şubat 2024 Cuma, Rabbime şükürler olsun tarihe not düşülecek bir gün. Asırlardır kaderine terk edilmiş, virane durumuna gelmiş, Dini ve Milli değerlerimizle hiç bağdaşmayan üzülerek ifade edelim ki, kötü niyetli insanların eğreklendiği, Candaroğulları Beyi Süleyman Paşa tarafından belirlenen Atabeygazi Vakfiyesi kadim mezarlığa fatihalarımızı okuyarak bakım ve onarımına Başkanımızın talimatlarıyla bismillah diyerek başladık. Tarihi tüm resmi bilgilerin ışığında ilerleyerek inşallah ecdadımızın asırlık kabirlerini dikkat ve özenle ziyaret edilebilir durumuna getireceğiz."

'Ecdadımızın asırlık kabirleri ziyaret edilebilir duruma gelecek'

Külliye hakkında

Mevlevîhane külliyesi, Candaroğlu Beyliğinin merkezini Kastamonu'ya nakleden Süleyman Paşa tarafından 1300'lü miladî yılların başında, İsfendiyar Mahallesi, Tabaklar Mevkisi'nde Doğantepesi'nin kuzey eteğinde ve Kaybılar Deresi'nin kenarındaki Atabeygazi vakıf arazisi üzerinde inşâ edilmiştir. 156 mükemmel binalar halinde dergâh, imâret, cami, türbe, hamam ve misafirhaneden müteşekkil külliyeden günümüze bir hamam ile bitişiğinde basit ve sığıntı bir türbe kısmından başka iz kalmamıştır.

Bölge tarihinin önemli bir dönemine damga vuran Candaroğulları Beyliği'nin Kastamonu kolunun kurucusu Süleyman Paşa ve oğlu I. İbrahim Bey'in türbeleri burada bulunuyordu. Mevlevî tarikatı müntesibi olan Süleyman Paşa, burasını hükümet merkezi ittihaz etmiş, yabancı devlet adamlarını ve önemli misafirlerini burada ağırlamıştır. İslâm diyarlarından gelip etrafında toplanan ilim adamları, şairler, edibler, tabipler ve şeyhlerle bir ilim-irfan ocağı teşkil ederek takriben iki asır yaşayacak olan Candaroğulları Beyliği'nin temellerini burada atmıştır.