Federasyonlara Performans Denetimi Geliyor

27 maddeden oluşan performans sınavını geçemeyen federasyon başkanları Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından yakın takibe alınacak.

  • 567
Federasyonlara Performans Denetimi Geliyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

FEDERASYONLARA PERFORMANS DENETİMİ GELİYOR

2016 Rio ve 2020 Olimpiyatlarına yönelik sporcu yetiştirme programlarını devreye sokan Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Olimpiyat yolunda performansa dayalı takip devrini başlattı. 27 maddeden oluşan performans sınavını geçemeyen federasyon başkanları Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından yakın takibe alınacak. 

SPORTİF DEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULDU
Londra 2012 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ardından Türk sporuna sistem kazandırmaya karar veren Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, federasyonların sadece bütçelerinin değil, performanslarının da denetime tabii tutulması için 7 kişiden oluşan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu adıyla yeni bir kurul oluşturdu. Kurulun asli görevi ise federasyonların performans denetimini yapmak olarak belirlendi.
Önümüzdeki günlerde açıklanacak "Ulusal Spor Planı"nın ilk adımı olarak kabul edilen bu adımla Türk sporuna ilk kez performansa dayalı takip sistemi getiriliyor.
27 MADDELİK SINAV
6 aylık bir çalışmadan ardından Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu, özerk federasyonların hangi kriterlere göre denetleneceğine dönük 27 maddelik bir performans kriteri hazırladı.
Bakan Kılıç'ın da onay verdiği kriterler Türkiye'yi spor ülkesi yapma gayesiyle hazırlandı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında daha büyük başarıları kazanılabilmesi için hazırlanan 27 maddelik performans taahhütnamesi imzalanmak üzere federasyon başkanlarına gönderildi. Federasyonlar başkanlarının altına imza atacağı performans kriterlerinin sonuçları ise düzenli olarak kamuoyuna ilan edilecek.

BAŞARISIZ FEDERASYON BAŞKANI GÖREVİNDEN ALINACAK
Performans denetim taahhütnamesine göre, elit sporcu yetiştirmeyen, dopingle mücadele etmeyen, kafasına göre borçlanan federasyon başkanları yakın markaja alınacak. Federasyonların altında imza atacağı kriterlere uygun çalışıp çalışmadığını gösteren karneleri 6 aylık veya bir yıllık periyotlarla kamuoyuna ilan edilecek. Performans sınavından geçemeyen federasyon başkanları Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu’nun ısrarlı uyarılarını dikkate almadığı takdirde yaptırımlarla karşılayacak.

İŞTE O KRİTERLER:
1-Spor yapmak için her yaştan vatandaşa imkan sağlamak spor yapmak isteyenlerin taleplerini mevzuat ve imkanlar dahilinde karşılamak,
2-Sporu ülke geneline yaymak,
3-Kulüpleşme çabalarına katkı sağlamak spor kulüplerini sporcu ve branş sayıları ile faaliyetlerine göre desteklemek,
4-Elit sporcuların yetişmesi için plan ve program yapmak,
5-Çalıştırıcı, hakem vb. gibi spor adamlarının sayısını artırmak niteliklerini iyileştirici önlemler almak,
6-Sosyal sorumluluk proje birimi oluşturarak projeler geliştirmek ve uygulamak,
7-Spor tesislerinin artırılması yönünde çalışmak ve etkin kullanımlarını sağlamak,
8-Uluslar arası spor örgütlerinde daha fazla temsilcimiz bulunması yönünde çalışmalar yapmak,
9-Spor organizasyonlarının tüm ülkeye dengeli olarak dağılması için gerekli çalışmaları yapmak,
10-Başta sponsorluk dahil olmak üzere yeni mali kaynaklar oluşturmak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
11-İhtiyaçların karşılanması için mal ve hizmet alımlarında rekabet kurallarına uyarak daha kaliteli ve ekonomik temini sağlamak,
12-Bütçeleri saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda oluşturmak,
13-Federasyon talimatlarını (Satın alma, Ödül, Disiplin vb.) hazırlayarak federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde duyurmak,
14-Yapılacak faaliyetleri halka ve spor kamuoyuna duyurmak,
15-Sporcu lisans işlemlerini Spor Genel Müdürlüğü otomasyon sistemi üzerinden yürütmek,
16-Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından yayınlanan mevzuata uymak,
17-Uluslararası organizasyonların ülkemizde yapılmasına yönelik girişimler öncesinde Spor Genel Müdürlüğü ile gereken değerlendirme ve planlamaları yapmak,
18-Federasyonun yıllık, dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını ve bütçe projeksiyonlarını hazırlamak, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından mevcut durumlarının tespiti için istenilen bilgiler ile hedeflerde gerçekçi olmak ve bu hedefleri yerine getirmek yönünde çalışmak,
19-Uluslararası yenilikleri izlemek ve bunları uygulamak,
20-Doping ile aktif olarak mücadele etmek ve sporcu sağlığı ile ilgili gerekli önlemleri almak,
21-Sporda Adil Oyunu (Fair Play) teşvik etmek ve uygulamak,
22-Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda yer alan hususlarda federasyonuna yüklenen sorumlulukları yerine getirmek,
23- Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde olmak,
24- Avrupa, Dünya Şampiyonası veya bunlara eşdeğer yarışmalar ile Olimpiyat ve Paramlik oyunlara katılacak sporcu ve alınacak madalya sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
25- Hiçbir şekilde borç senedi, banka kredisi gibi borçlanma araçlarıyla borçlanmamak,
26- Spor Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen maddi yardımların tamamının yıl sonuna karda ödenmesi durumunda yıl içinde tahmini yıl sonunda da gerçekleşen bütçelerinin yüzde 15'inden fazla cari borçlanmamak bu oran üzerinde borçlanmayı Spor Genel Müdürlüğünün izni ile yapmak,
27- Yıl içerisinde elde edilen lisans, tescil, vize, katılım payı, sponsorluk vb. gelirlerin gelir kaydını gerçekleştirmeden giderlerde kullanmamak.