Akademisyenden karlı arazide ‘yalnızlık’ performansı