Kadı Nasrullah Efendi kimdir?

Nasrullah Camisi'nin bânisi Kadı Nasrullah Efendi kimdir? Nerelidir? Hangi tarihlerde yaşamıştır?

  • 1436
Kadı Nasrullah Efendi kimdir?

Nasrullah Camisi'nin bânisi Kadı Nasrullah Efendi miladi takvimle 1400'lü yılların ikinci yarısı ile 1500'lü yılların ilk yarısında yaşamıştır.

Candaroğulları Beyliği'nin son dönemlerinde Bozkurt ilçesine bağlı Bayramgazi köyündeki medresede müderrislik görevinde bulunmuş, Sultan II. Bayezid döneminde kadılık görevine atanmıştır.

Dedesi Süleyman Efendi ve diğer ecdadı merkeze bağlı Dokuzkat (Karabulut) köyünde, babası Şeyh Yakup Efendi ve annesi ise Bayramgazi köyünde medfundur.

Kastamonu vilayet kadısı iken 912/1506 tarihinde inşâ eylediği bu camiden başka, kıble cihetinde on odalı bir medrese, önünde bir şadırvan ile Dokuzkat köyünde bir mescit ve mektep inşâ ettirmiş; bunların masrafları için de şehir merkezinde bir adet fırın, bir adet çifte hamam, bazı köylerde üç adet değirmen, bir adet bozahane ve cendereler ile önemli miktarda nakit vakfetmiştir.

Kitapların tamamını medreseye vakfeden Nasrullah Kadı, düzenlemiş olduğu Evahir-i Cemaziyelahir 915/1509 tarihli vakfiyesinde cami ve medresenin görevlileri ile talebelere verilecek olan ücretleri belirlemiş; kendisinin, oğlu Mehmet Çelebi'nin ve ecdadının ruhları için her gün birer cüz Kur'an-ı Kerim okuyacak olan hafızların ücretlerini de aynı vakfiyede sarahaten beyan etmiştir.

1336/1920 yılında duvarları tamir edilen türbe, 1960 yılında yerinden kaldırılarak caminin kıble tarafına taşınmıştır. 1995 yılında belediye tarafından türbenin asıl yerinde sembolik bir alan ayrılmış, 28.10.2022 tarihinde de Nasrullah Kadı'nın naaşı, halkın talebi ve devlet erkânının iradesiyle belediye tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla asıl yerine nakledilmiştir.

Kastamonu'ya böyle nadir bir eser bırakmış, nefsini ve mal varlığını memleketin ilim ve irfanına vakfetmiş olan Nasrullah Kadı, kıyamete kadar minnetle yad edilmeye şâyân, âlim, âdil ve hayır sahibi bir Türk büyüğüdür.

Ruhu şad olsun.

Kaynak: COA, VGM Arşiv Belgeleri ve 1925 Tarihli Şehir Haritası