KASRAK'tan farkındalık eğitimi

Kastamonu Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (KASRAK), farkındalık eğitimlerinin ikincisini gerçekleştirdi.

  • 1291
KASRAK'tan farkındalık eğitimi

Kastamonu Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği, üyelerine yönelik farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Dün ikincisi gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde psikososyal destek konusu ele alındı.

Kastamonu Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin önemi vurgulandı ve üyelere bu alanda nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgiler verildi. Ayrıca, psikososyal destek hizmetlerinin nasıl planlanması ve uygulanması gerektiği konusunda da detaylı bir sunum yapıldı.

Farkındalık eğitimlerinin amacının üyelerin afet ve acil durumlarda daha etkili bir şekilde yardımcı olmalarını sağlamak olduğunu belirten Kastamonu Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Adem Salcıoğlu, "Psikososyal destek hizmetleri, afet ve acil durumların ardından insanların ruhsal sağlıklarını korumak ve iyileştirmek için önemlidir. Bu alanda eğitimli ve bilinçli üyelerimizle daha etkili bir şekilde hizmet verebiliriz." dedi.

KASRAK'tan farkındalık eğitimi

Eğitimi gerçekleştiren Psikolog Dr. Aysın Turpoğlu Çelik yaptığı değerlendirmede, Afet durumlarında acil müdahale ve yardım faaliyetlerinin önemli bir parçası olan psikososyal destek konusunda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla eğitim gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda psikososyal bilincin, aslında normal hayat akışı sırasında da sağlıklı bir toplum için ne kadar önemli olduğunu vurguladıklarını, afet hallerinde gerek arama-kurtarma gerekse diğer yardım faaliyetlerinde bulunacakların bu bilinçle organizasyonda yer almaları halinde faaliyetin tümünün çok daha etkin ve başarılı olacağını anlattıklarını ifade etti.

Çelik, verdikleri eğitimin bir farkındalık eğitimi olduğunu, travma yaşayan bireylere psikososyal desteğin ancak alanında uzman, psikolog ve benzer alanlarda eğitim almış kişilerce yapılabileceğini, ancak afet sonrası yardım faaliyetlerinde, iletişimden arama kurtarmaya ve geri hizmet yardım faaliyetlerinde bulunacaklarda, kısaca afetzedelere bir şekilde temas edecek olanlarda psikososyal bilincin oluşturulmasının çok daha sağlıklı bir müdahalenin sağlanması açısından çok büyük öneme sahip olduğunu ve dernek olarak öncelikle üyelerine yönelik hazırladıkları bu eğitimi ilerleyen süreçte halka yönelik geniş katılımlı olarak da organize etmeyi düşündüklerini söyledi.

KASRAK Eğitim Koordinatörü Rıfat Çakır da yaptığı değerlendirmede, dernek olarak önceliklerinin üyelerinde yüksek eğitim ve bilinç seviyesi, halkta da farkındalık oluşturmak olduğunu, bu kapsamda KASRAK Eğitim Çalışma Grubu olarak etkin bir eğitim takvimi oluşturmaya çalıştıklarını, bu amaçla 2024 yılı planlamalarının devam ettiğini belirtti.

Çakır, 2024 yılının bu anlamda amaçlarına uygun olarak çok daha verimli olacağını ve derneği amacına adım adım taşıyacaklarını ifade etti.