Kovid-19 geçirdiyseniz dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülcan Çetin uyardı. Kovid-19 geçirdiyseniz dikkat!

  • 7160
Kovid-19 geçirdiyseniz dikkat!

Kovid-19 geçiren kişilerin yaklaşık yüzde 20’sinde 'Uzamış Kovid' belirtilerini ve bulgularını gördüklerini aktaran Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülcan Çetin, "Birçok çalışma, Kovid-19 ile enfekte hastalarda akciğerler, kalp, beyin, böbrekler ve vasküler sistem dahil olmak üzere birçok organ veya sistemde kalıcı hasar bıraktığını belirlemiştir." dedi.

Koronavirüs geçirenlerin yaklaşık yüzde 20'sinde görülen 'Long Covid' (Uzamış Kovid) uzmanların yakın takibinde.

Kovid-19 hastalığının her gün başka bir yüzünü göstererek kendilerini şaşırtmaya devam ettiğini belirten Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülcan Çetin, "Artık hastalığın sadece bir grip olmadığını, grip gibi gelip geçmediğini ve bazı hastalarda yakınmaların aylarca devam ettiğini biliyoruz." dedi.

Kovid-19 geçiren kişilere ilişkin kaydedilen sağlık verileri üzerinden yapılan bilimsel çalışmalarda; Kovid-19 geçiren kişilerin yaklaşık yüzde 20’sinde Uzamış Kovid belirtilerini ve bulgularını gördüklerini aktaran Uzm. Dr. Gülcan Çetin, "Uzamış Kovid'in, Kovid-19'dan iyileşmiş, ancak hala enfeksiyonun kalıcı etkilerini bildiren ya da beklenenden çok daha uzun süredir semptomları olan kişilerde hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kovid-19 tanısı konulan hastaların yüzde 10 yüzde 20'sinde belirtilerin bir aydan daha uzun süre devam ettiği gözlenmiş ve bu durum 'Long Kovid' ya da 'Uzamış Kovid' olarak adlandırılmıştır. Hastaların yüzde 2 yüzde 3'ünde semptomların 12 haftadan daha uzun sürdüğü gözlenmiştir. Uzamış Kovid daha çok, ileri yaş (50 yaş), ağır Kovid-19 pnömonisi geçirenlerde, kadın cinsiyet (genç yaş grubunda), obezite, astım hastalarında daha sık görülür.

KALICI HASAR BIRAKABİLİYOR

Birçok çalışma, Kovid-19 ile enfekte hastalarda akciğerler, kalp, beyin, böbrekler ve vasküler sistem dahil olmak üzere birçok organ veya sistemde kalıcı hasar olduğunu belirlemiştir. Hasar, şiddetli inflamatuar yanıt, trombotikmikroanjiopati, venöztromboembolizm ve oksijen düşüklüğünden kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Düşük kan oksijen saturasyonu Kovid-19 pnömonisi olan asemptomatik ve pre-semptomatik hastalarda bile saptanmıştır. Organ hasarının akciğerlerde, kalpte, beyinde ve böbreklerde, sadece hafif semptomları olan hastalarda bile devam ettiği bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çalışmalara göre en yaygın Uzamış Kovid semptomlarını da sıralayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülcan Çetin, "Yorgunluk, koku ve tat kaybı, eklem ağrıları, nefes darlığı ila öksürük. Uzamış Kovid hastası, devam eden semptomlarını önemsenmediğini bildirmektedir. Yataktan kalkmak, giyinmek, yemek hazırlamak ve duş almak gibi basit fiziksel aktiviteler bile bazı hastalar için yorucu olabilmektedir. Uzamış Kovid'e ilişkin detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Ve bu çalışmalar, Uzamış Kovid semptomlarının nedenlerini ve bu semptomları hafifletmenin yollarını araştırmalıdır." dedi.