KUZKA, Kırsal Alanda Yaşlılık Analizi Yapıyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yürütülecek olan 'Kırsal Alanda Yaşlılık Analizi' çalışmalarına başladı.

  • 586
KUZKA, Kırsal Alanda Yaşlılık Analizi Yapıyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

KUZKA, KIRSAL ALANDA YAŞLILIK ANALİZ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
VEDAT YUNUS İKİZOĞLU (İHA) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yürütülecek olan “Kırsal Alanda Yaşlılık Analizi” çalışmalarına başladı. 
KUZKA tarafından yürütülen Kırsal Alanda Yaşlılık Analizine 10 Mayıs-10 Haziran 2014 tarihleri arasında TR82 Bölgesi illeri olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta saha araştırmaları kısmının tamamlanması ile projeye başlandı.
Kırsal Alanda Yaşlılık Analizi, TR82 Bölgesi’nin köylerinde ve beldelerinde yaşayan yaşlıların yaşam koşullarını, sosyoekonomik durumlarını analiz ederek, bu konuda mevcut durumu ortaya koymak ve çıkan sonuçlar ışığında sosyal politikalar üretmek amacıyla yapılıyor.
Türkiye’nin oran olarak en çok 65 ve üstü yaşına sahip Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta yaşayan nüfusun yüzde 10’u köyler ve beldelerde hayatlarını sürdürüyor. Analizde yaşlıların sosyoekonomik durumları, geçim kaynakları, aile ilişkileri, hizmet alımı ve devlet kurumları ile ilişkileri ve yaşlılık algıları üzerine bilgiler toplanacak.
Analiz kapsamında bölgeden toplamda 18 köy seçildi. Seçim kademeli olarak yapılacak. Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2011 yılında yaptığı İlçe Gelişmişlik Endeksi ve Ajans tarafından yapılan İlçe Gelişmişlik Endeksi birlikte değerlendirilerek, gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmemiş ilçeler seçildi. Bu seçimde gelişmiş ilçe olarak merkez ilçeler alınırken, az gelişmiş ve gelişmemiş kategorisi için uzaklıklar düşünülerek ilçeler seçildi. Seçilen her ilçeden TÜİK’ten alınan yaş grubuna göre köy nüfusları verisinden yararlanılarak en çok yaşlısı olan köy veya beldeler sıralandı. Bu sıralamalarda seçilen köylerden birinin il/ilçe merkezine yakın diğerinin ise uzak olmasına dikkat edildi. Saha araştırması için hem anket hem de derinlemesine görüşme formu oluşturuldu. Analiz için toplamda 272 kişi ile yüz yüze anket görüşmesi yaparken, 36 kişi ile derinlemesine mülakat yapıldı.
Öte yandan, TR82 Bölgesi’nde bulunan Kastamonu’da yüzde 15.7, Çankırı’da yüzde 14.3 ve Sinop’ta ise yüzde 16,7 yaşlı oranı bulunuyor.