Emin EĞRİ

İnsafsız ayırım!

Emin EĞRİ

  • 672

Belediyeler bu ülkenin halka en yakın olan devlet kuruluşudur. Belediye sınırları içinde yaşayan istisnasız herkesin Belediye ile işi olur, Belediye hizmetlerinden istifade eder.

Belediyeler nüfus oranına göre genel bütçeden pay almakta, ayrıca kanunen tanımlanan hizmetleri karşılığında devletin belirlediği oranda gelir elde etmektedir. Buna mukabil Belediyeler ülkemizde borç batağından kurtulamaz. Nedeni ise basit; gelirinden çok giderinin olmasındandır.

Durum böyle iken, merkezi hükümetin Çevre Bakanlığına bağlı İLBANK vasıtası ile Belediyelere yardım yapar, kredi açar, bazı projelerini destekler, hibe olarak bazı ihtiyaçlarını yüklenir.

Resmi kurum olan İLBANK’ın 2021 raporu yayınlandı, incelendiğinde başlıktaki gibi ‘İNSAFSIZ AYIRIM’ yaptığı görülmektedir. Gerçekten insafsızlık ve ayırımdan başka bir şey değildir.

2021 yılında Belediyelerin 1156 projesine toplamda 2 milyar 721 milyon kaynak aktarmıştır.

Projelere bakıldığında 1089’u Cumhur ittifakı, yani AKP ve MHP Belediyeleri olduğu görülmektedir. Kaynağın %94,2'sine tekabül ediyor. Diğer Belediyelerinin vatandaşları başka ülke vatandaşı mı oluyor?

Üstelik Türkiye nüfusunun yarıdan fazlasının yaşadığı cumhur ittifakı dışındaki Belediyelerin aldığı pay %4,3 kadar!

Ayrıca 2021 yılında 191 Belediyenin projesini ‘HİBE’ olarak yapmış, bunun 188’i yine Cumhur İttifakı Belediyesi.

Çarpıcı bir bilgi olarak dikkat çeken Cumhur ittifakına ait Konya ve Trabzon’daki iktidar Belediyelerine verilen destek, ittifakta olmayan Belediyelere verilen desteğin 1,5 katı!

Gerçekten insaf!

İktidarın ‘şaşı’ baktığı İstanbul'daki Cumhur ittifakı olan 14 ilçe Belediyesine 126 milyon tl vermiş, muhalif Belediyelere tek kuruş vermemiştir!

Dikkat çeken bir yardım hikayesi de ORDU ilinde yaşanmış. Cumhur ittifakı Belediyelerin 67 projesine yaklaşık 110 milyon tl destek vermiş, tek muhalif Belediye olan GÜLYALI Belediyesine hiçbir yardımda bulunmamış, ayrımcılık yapmıştır.

Bu gibi ayırımcılık tüm illerde istisnasız yapılmış, aslında muhalif olan insanlar cezalandırılmış, yeterli hizmet alamamıştır.

Genel bakıldığında, 84 milyonluk Türkiye nüfusunun 43 milyonuna iktidara muhalif Belediyeler hizmet götürmekte ama, parsayı Cumhur ittifakı Belediyeleri toplamaktadır!

İLBANK’ın kendi raporundaki bu çarpıcı açıklamalar vatandaşların nasıl ayrıştırıldığını, haksızlık yapıldığını açıkça göstermektedir.

Hepimizin parası olan bu paralar, hakkaniyet içerisinde tüm Belediyelerin faydalanmasına sunulmalıdır. Ama ‘Ayrımcı siyaset’ tam aksini yapmaktadır!

Acaba neden?!

Yazarın Diğer Yazıları