Emin EĞRİ

Tarikat gerçeği!

Emin EĞRİ

  • 553

"Ey millet iyi biliniz ki; Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek  tarikat medeniyet (uygarlık) tarikatıdır. Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir." 30 Ağustos 1925 Kastamonu

Son günlerde ülkemizi geren, herkesi üzen, bilhassa gözbebeğimiz çocuklarımız üzerinden yapılan aşağılık, adilik, haysiyetsizlik ve insanlık ayıbı olayların infialini yaşıyoruz!

İnsanlığın hassas ve yumuşak karnı sayılan inancı üzerinden kirli ellerin utanç verici olaylarını bazıları ortaya dini, inancı, kutsal değerleri koyarak savunmaya kalkmaktadır!

Hiçbir mazeret bu insanlık dışı ayıbı mazur gösteremez. Daha önceki yazımda özellikle bu konulara parmak bastığımdan bu tarafa 11 ay geçti ama üzücü, utanç verici olaylarda yine karşılaştık. Siyaseten ve dindarlık açısından bakıldığında bunun son olmayacağı da görülmektedir.

Kastamonu özelinde bu gibi tarikat yuvalarının Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Emniyet ve Jandarma tarafından çok sıkı takibi ve denetimi yapılmalıdır. Bunun gevşek bırakılacak bir yanı yoktur.

Konunun önemine binaen 12 Ocak 2022 tarihli yazımla bir hatırlatma yapmak istedim.

ÜLKENİN DİBİNİ OYAN TARİKATLAR!...

Çok partili demokrasi hayatına geçtiğimiz andan itibaren ülkeyi yönetenlerin seçilmek için 'OY'a ihtiyacı gerçeği olunca 'TARİKATLAR' dini malzeme yaparak siyasette yer aldı.

Bir çok tarikat kendi adamlarını taraftarlarının oyları ile seçtirerek meclise yolladı. Meclisteki adamları da tarikatların palazlanması için elinden geleni yaptı.

Ellili yıllardan itibaren oy için köy ağaları ne kadar önemli görüldüyse, tarikatlar da öyle görüldü ve ülkeye yayıldıkça yayıldı!

20. yüzyılda geldiğimiz nokta bilim dışı, tarikatların at oynattığı, çocuklarımızın her birini kapıp bağnaz yetiştirdikleri ve geleceğin oy ağaçları olarak besledikleri 'arka bahçeleri' olmasıdır.

Elazığ, Fırat Üniversitesindeki TIP 2.sınıf öğrencisinin intiharı öncesinde anlattıkları ülke için çok önemli mesajdır. Ama bunu anladığı halde anlamazdan gelen ülkenin yöneticileri yüzünden daha birçok böyle acıları yaşayacağız.

Son Milli Eğitim şürasında, son anda verilen bir önerge ile 4-6 yaş öğrencilerine din eğitimi verilmesinin kabulü tamamen bu ülkenin geleceği olan çocuklarımıza ihanettir! Pedagogların uzmanlık alanına giren ve hiç birinin kabul etmediğini siyaset; 'ben yaptım oldu' kafası ile ülkenin geleceğine dinamit atmaktadır!

Üstelik bu kararı alanlar çocuklarını ne buralara gönderiyor, ne de İmam Hatip’lere gönderiyor. Onların ki başkasının çocuklarının sırtından oy devşirmek ve saltanatlarını sürdürmektir.

Kendi çocukları ise, özel okullar, kolejler, yurt dışı eğitimleri alabilmekte ve almaktalar!

Tüm TARİKAT, CEMAAT okulları kapatılmalıdır. Kur’an kursları ciddi denetime tabi tutulmalıdır. Maddi imkanlara sahip olmaları nedeniyle istediği gibi at oynatamamalıdır.

'Vakıf' adı altında izin alarak her alanda gerici zihniyetleri ile çocuklarımızın zehirlenmesi önlenmelidir.

Kastamonu bazında kayıtsız, kuyutsuz, merdiven altı dedikleri cinsten olan kurslar, yurtlar ciddi şekilde denetlenmeli ve mevzuata aykırı olanlar derhal kapatılmalıdır.

Müfettişlikten gelen sayın Valimizden bu denetimin yaptırılmasını beklemekteyim. Çünkü bu çocuklar ülkemizin geleceğidir. Karanlık emellerine alet edilmesine engel olunmalıdır.

Bu tarikatların rezilliklerini burada yazmaya gerek yok, sadece haber dinleyenler bile ülkede çok acıların yaşandığını duymaktadır.

Kimsenin dinine diyanetini karışmayız, sadece din'i çıkarlarına alet eden dincilere karşıyız!

Yazarın Diğer Yazıları