Emin EĞRİ

Vatandaş aç iken kaçakları beslemeyelim!

Emin EĞRİ

  • 1154

Yolunu kaybeden, itilen, kakılan, kendisine baktıranların ülkesi olduk!

Göçmen, sığınmacı, mülteci ne derseniz deyin.

Suriye uyruklu ağırlıklı olmak üzere, Irak, Afganistan, İran’dan ve diğer yerlerden gelenler ekmeğimize ortak olmuşlardır!

Yanlış devlet dış politikası nedeniyle.

Öncelikle bunların dünyadaki statüsüne bakalım. Ülkemizde az bilinen ya da karıştırılan önemli bir konu da mülteci, sığınmacı, göçmen, kaçak göçmeni tanımlayan kavramlardır. Nedir mülteci, sığınmacı, göçmen, kaçak göçmen?

Mülteci nedir, kimdir?

Mülteci diye tanımlanan kişi; ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşüncesi ile ülkesini terk edip, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından 'kabul' edilen kişidir.

Sığınmacı nedir, kimdir?

Sığınmacı ise; yukarıdaki nedenlerden dolayı ülkesini terk eden ve henüz sığınma talebi, kaçtığı ülkenin yetkilileri tarafından 'soruşturma' safhasında olan kişidir. İskan Kanunu Madde 3/3'e göre "Türkiye'de yerleşmek maksadıyla olmayıp bir zaruret ilticasıyla muvakkat oturmak üzere sığınanlara sığınmacı denir."

Göçmen nedir kimdir?

Göçmen; mülteci tanımında bulunan nedenlerin dışında, çoğu zaman ekonomik gerekçelerle, ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleşen kişidir.

Kaçak göçmen nedir, kimdir?

Kaçak göçmen; gittikleri ülkenin otoritelerine kendilerini bildirmeden veya iznini almadan o ülkede yaşayanlardır.

Arap baharının başımıza bela ettiği Suriyeliler tamamen bu statülerden farklı olarak Cumhurbaşkanının ısrarı nedeniyle ülkemizde yıllardır kalmaktalar, milli servetimize ortak olmaktadırlar.

Suriye’den kaçanların ezici çoğunluğu Türkiye’yi mesken tutmuştur.

Başta 3 milyon denen, şimdilerde 6-7 milyon kişi olduğu söylenen Suriyeliler ve diğer yabancılar kumrular (!) gibi yaşadıkları için son sekiz yılda 650 bin çocuk doğdu.

Onlara bak, ana babalarına bak, ayrıca okut ve her türlü ihtiyacını karşıla!

Şaka gibi!

Hakikaten bize kadar akıllı(!) başka ülke yok mu? İnsan hakları aşığı sadece bizim ülke mi?

Ekonomik sıkıntılarımız had safhadayken, üretim durmuş, binlerce kişi işini kaybetmiş, üniversiteyi bitirmiş ama bir işe girememiş milyonlarımız varken artık bu sancı çekilmiyor sayın Cumhurbaşkanı ve TBMM üyeleri!

Adamlar tatile gider gibi istedikleri zaman ülkelerine gidip geri dönebiliyorken, bunun hayati bir tehlikesi mevzubahis değil demektir.

Her geçen gün sosyal yapımızı, ekonomimizi, eğitimimizi velhasıl her alanı bizlere düşenlerden pay alarak fakirleşmemize neden olmaktadırlar.

"Önce can, sonra canan" diye bir söz vardır. Bizim canlarımız rahat yüzü görmezken, bu ülke kaçaklarına bakmak toplumun ağırına gitmektedir.

Ne olacaksa olmalı, kısa sürede ülke kaçak insan virüslerinden de temizlenmelidir!

Yazarın Diğer Yazıları