6661 Sayılı Kanunla Gelen Yenilikler

Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Ali Yerlikaya, 6661 sayılı yasa ile getirilen yenilikler ve sağlanacak destekler hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

  • 914
6661 Sayılı Kanunla Gelen Yenilikler
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Ali Yerlikaya, asgari ücretin artışı nedeniyle işveren maliyetlerinin artması sonucu ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi için yapılan çalışmalar sonucu yürürlüğe giren 6661 sayılı yasa ile getirilen yenilikler ve sağlanacak destekler hakkında kısa bir değerlendirme yaptı:

6661 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler

- Bu Kanunla getirilen desteklerden kimler yararlanacaktır?  Yararlanma şartları nelerdir?

Asgari ücret desteğinden özel sektör işverenleri ve genel bütçeli kamu idareleri hariç diğer kamu işyeri işverenleri yararlanacaktır.

- Kanunun yürürlük tarihi hangi tarihtir ?

Kanunun asgari ücret desteği ile ilgili kısmı 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

- Yapılacak destek tutarı ne kadardır ?

Şartları tutan işverenler için destek tutarı günlük 3,33-TL olup 30 gün çalışan bir sigortalı için aylık 99,90-TL dir.

- Muvazaalı bildirimlerin yaptırımları nelerdir ? 

Muvazaalı işlem yaptığı tespit edilen işverenler asgari ücret desteğinden yararlandırılmayacak ve yararlanılmış tutarlar gecikme cezası ile birlikte tahsil edilecektir.

- Maden işyerleri bu desteklerden nasıl yararlanacaktır ?

Maden işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 2015 yılının aynı ayında günlük kazancı 170-TL altında olan sigortalılar için bildirilen gün sayısına %50 ilave edilmek suretiyle bulunan prim ödeme gün sayısı kadar yararlanacaktır.

- Kamuda işçi çalıştıran idareler bu teşvikten yararlanacaklar mı ?

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu eki (1) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri hariç diğer kamu işverenleri yararlanacaktır.

- 4734 Sayılı Kanunna göre hizmet satın alan kurumlar nasıl işlem yapacak ?

İhale konusu işe ait işyerinden yararlanılan destekler ihale makamı tarafından hakkedişten kesilerek genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde muhasebe müdürlüklerinin ilçelerde ise mal müdürlüklerinin banka hesaplarına yatırılacaktır.

- Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri için teşvikten yararlanılabilecek mi ? 

Destekten yararlanılabilmesi için 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir.