Adliye Çalışanlarının Sıkıntıları!

Kastamonu Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Ruhi Temur, Adliye Çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılar hakkında basın açıklamasında bulundu.

  • 719
Adliye Çalışanlarının Sıkıntıları!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Temur; "Adli ve idari yargı mercilerinde her gün binlerce dosya hakkında işlem yapılmaktadır. Yüzlerce dosya da kayıtlara girmektedir. Adliye personelinin her geçen gün iş yükü artmaktadır. İş yükünün artmasına bağlı olarak da personelin göstermesi gereken fedakarlık da gün geçtikçe çoğalmaktadır.

Mahkemelerde, icralarda, yazı işlerinde kısacası tüm birimlerde adliye personeli eşit ve tarafsız adalet için, ülkemiz için, vatandaşlarımız için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Herkese adalet dağıtılan adliyelerde, maalesef çalışanlara adaletli davranılmamaktadır. Personel, emeğinin karşılığını, alın terinin karşılığını maalesef alamamaktadır. Adliye personelinin özlük hakları her geçen gün erimektedir. Kendinden, ailesinden fedakârlıkta bulunarak özveri ve büyük gayretle çalışan kurum personelinin çalışma azmi kırılmaktadır.

Adalet Bakanlığı’nda yapılan her düzenleme hakim ve savcılar üzerinden yapılmaktadır. Hakim ve savcıların özlük ve mali hakları sürekli arttırılırken adalet çalışanlarının haklarında bir gelişme olmamaktadır.

Buradan soruyoruz. Adalet Bakanlığı sadece hakim ve savcılardan mı oluşmaktadır? Eğer öyleyle sadece hakim ve savcılar düşünülüyorsa, personele adaletin işlemediği Adalet Bakanlığı’nın ismi ‘Hakim ve Savcılar Bakanlığı’ olarak değiştirilmelidir.

Adliye çalışanlarının uğradığı haksızlıklara ‘Yeter Artık’ diyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ve yetkililerin adliye çalışanlarının sesine kulak vermesini istiyoruz. Adalet terazisinin ibresinin bir kez de olsa çalışanlara dönmesini istiyoruz. Gözü kapatılan adaletin açılmasını istiyoruz. Kimsenin çocuğumuzun aşına göz dikmesini istemiyoruz. Adliyelerde bozulan çalışma barışının yeniden sağlanmasını istiyoruz. Adliye çalışanlarının haklarının verilmesini istiyoruz.

Adliye çalışanlarının adaletli davranılması ve çalışma barışının sağlanması için:
- Tüm adalet çalışanlarına insan onuruna, haysiyetine yakışır bir ücret verilmelidir.
- Fazla mesai ücretleri tabana yayılarak tüm personele ödenmelidir. 
- Yardımcı hizmetlerde görev yapan mübaşirler, Askeri Yargıdaki mübaşirler gibi hakları olan genel idari hizmetler sınıfına geçirilmelidir.
- Zabıt katipliği güçlendirilmelidir. Toplu sözleşmede karar altına aldığımız zabıt katiplerinin derecelerinin yükseltilmesi en kısa sürede sonuca bağlanmalıdır.
- Yazı işleri ve şube müdürlerinin ek göstergelerinin 3000’e çıkarılmalıdır.
- 4/C’li olarak Adliyelerde çalışan personel kadroya alınmalıdır.
- Adalet uzmanlığı kadroları biran önce oluşturulmalı ve uzmanlık kadrolarına mutlaka kurum içinden atamalar yapılmalıdır.
- Emanet memurlarının iş riski tazminatları ve adalet hizmetleri tazminatları arttırılmalı, ücretleri yükseltilmelidir.
- Döner sermaye oluşturularak UYAP ve SMS gelirlerinden personele pay verilmelidir.
- Görevde yükselme sınavları daha şeffaf kriterleri barındırmalıdır.

Bu saydığımız maddeler adliye çalışanlarının en doğal ve tabi hakkıdır. Adalet herkes için gereklidir. Adalet bekleyen adalet çalışanlarına adil davranılmasını bekliyor ve haklarının verilmesini istiyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki, bundan sonrada büro memur-sen olarak adaletin peşinde olacağız, kamu görevlilerimizin haklarını savunmaya, haksızlıkları haykırmaya devam edeceğiz. Hakkımız olanı, emeğimizin, alın terimizin karşılığını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.