AİHM'den başörtülü öğrencileri engelleyen profesöre ret

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ege Üniversitesinde başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü'nün başvurusunu reddetti. 

  • 856
AİHM'den başörtülü öğrencileri engelleyen profesöre ret
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Pekünlü, AİHM başvurusunda, Anayasa Mahkemesinin kararlarına atıfta bulunmak suretiyle olayların meydana geldiği tarihte başvuru konusu olayın suç olmadığını belirterek Sözleşmenin 7. maddesinin ihlal edildiğini iddia etti. AİHM, başvuranın olaylara ilişkin bir itirazının olmadığını, asıl itirazının eylemlerinin TCK'nın 112. maddesi kapsamına girmediğine ilişkin olduğunu tespit etti.

Pekünlü, başörtülü öğrencinin üniversiteye girişinin engellenmesinin Anayasa Mahkemesi içtihadına göre kanuna uygun olduğunu savundu.

AİHM, bu görüşe katılmadığını, Anayasa Mahkemesinin 25 Haziran 2014 tarihli kararına kadar bu konunun tartışmalı olduğunu, başörtülü üniversiteye girmek yasak olduğu durumda bile başvuranın yetkisini aştığını, TCK'nın 112. maddesinin erişilebilirlik ve öngörülebilirlik kriterlerini taşıdığını ifade ederek başvuranın bu maddeye ilişkin şikayetini açıkça dayanaktan yoksun buldu.

Mahkeme “kimse öngörülebilir şekilde kendi davranışlarının sonucu olarak ortaya çıkan (suç işlenmesi gibi) kısıtlamaları, Sözleşme’nin 8. maddesinin ihlal edildiği şeklinde ileri süremez" şeklindeki içtihadı kapsamında başvuranın içinde bulunduğu durumun suç işlemesinin öngörülebilir sonucu olduğunu belirterek, cezai bir hükmün başlı başına Sözleşmenin 8. maddesini ihlal etmeyeceği sonucuna vardı.

AİHM, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan savunmadaki argümanlar doğrultusunda başvuranın davasını tamamen kabul edilemez buldu ve reddetti.