Destinasyon Yönetimi Çalıştayı Kastamonu'da başladı

Ülkemizde yerel ve bölgesel düzeydeki turizm destinasyon çalışmaları Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Kastamonu'da düzenlenen 'Destinasyon Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı'nda ele alındı.

  • 394
Destinasyon Yönetimi Çalıştayı Kastamonu'da başladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kastamonu’da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Destinasyon Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı” kapsamında dünyada ve ülkemizde yapılan destinasyon yönetim çalışmaları ele alındı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç ve Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Strateji ve Politika Geliştirme Dairesi Başkanı Nuri Barış Tartıcı tarafından açılışı yapılan çalıştaya, Kalkınma Bakanlığı ile 26 kalkınma ajansında görevli personel katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, Ajansların ülkemizde düzenlemiş olduğu mali destekler kadar turizm çalışmalarının da önemli olduğunu düşündüğünü söyledi. Genç, “Turizmimiz her ne kadar zorlu süreçlerden geçmekte ise de ülkemiz için şu anda en fazla gelir sağlayan sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Turizm bilinenin aksine nitelik bakımından değişmektedir. Yerinden tüm dünyayı keşfetme arzusunda olan bir turist profili ile karşı karşıyayız dolayısıyla bu yeni durum karşısında destinasyon olarak bizim de kendimizi konumlandırmamız gerekiyor. Bu çalıştayın işte bu sebeple hepimiz için büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Katılımcılara hitap eden Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Strateji ve Politika Geliştirme Dairesi Başkanı Nuri Barış Tartıcı ise konuşmasında, turizm sektörünün kalkınma ajansları üzerinden yeni bir ivme yakaladığını söyledi. Barış, “Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan küçük örneklerle başlayan turizm projeleri bugün geldiği noktada ülke turizmine ciddi anlamda yön verebilecek etkiye ulaşmıştır. Bakanlığımızın da desteği ile önemli bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Küçük turizm projelerinden şuan daha nitelikli ve önemli projeleri konuşmaya başladık. Bu ülkemiz turizmi için bence önemli bir gelişmedir” dedi.

Çalıştayın ilk gününde Dünya Turizm Örgütü Danışmanı Esencan Terzibaşoğlu “Destinasyon Yönetimine Bakış”, Emrah Yücel “Destinasyon Pazarlamasına Bakış” konularında video-konferans yöntemi ile çalıştayda sunumlarını gerçekleştirirken, Hannes Trıebnık'de “Turizmde Planlama” konusunda dünyadan ve ülkemizden turizm destinasyon planlama örneklerini paylaştı.

Destinasyon çalışmalarının sosyal medya ile ilgili pratik uygulamalarını ise Destinasyon Yönetiminde İletişim ve İçerik Pazarlaması konusunda Murat Özbilgi - Tuğçe Yılmaz Özbilgi, Sosyal Medya ve Ifluencer Marketing ile ilgili Bilgehan Çelik - Duygu Pınar Şar katılımcılar ile paylaştı.

Çalıştayın ikinci gününde ise destinasyon yönetimi çalışma grubu tarafından “Destinasyon ve Temel Unsurları, Destinasyon Yönetimi ve Yönetişim Çevresi, Destinasyon Yönetim Stratejisi Geliştirme Süreci, Destinasyon Yönetim Stratejisi Uygulama Süreci” hakkında sunumlar yapılacak.