Devrekani Yerel Eylem Grubu'ndan proje başvurusu

Devrekani Yerel Eylem Grubu, TKDK'ya Leader Proje Başvurusunu tamamladı.

  • 669
Devrekani Yerel Eylem Grubu'ndan proje başvurusu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye’de, Kastamonu’nun da içinde yer aldığı 12 ilde uygulanan IPARD II Programı kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile yürütülen, “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı” tedbiri kapsamında, Devrekani İlçesi merkez ve köylerini kapsayan ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla kurulan Devrekani Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kastamonu İl Koordinatörlüğüne başvurusunu tamamladı.

Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Gül Banu Çiçek Bideci konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik Yedinci Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte başladığımız başvuru sürecini dernek yönetim kurulu üyelerim ve alanında profesyonel ekip arkadaşlarım ile uzun bir hazırlık döneminin ardından tamamladık. Bu başvuru sonucunda sözleşme imzalandığı takdirde derneğin TKDK’ya sunduğu Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) kapsamında 2020 yılı temmuz ayından 2023 yılı eylül ayına kadar olan dönemdeki uygun harcamalarının yüzde 100’ü hibe olarak karşılanacak, ilçeye büyük kazanımları olacaktır.

Kısaca dernek faaliyetlerinde hibe olarak desteklenecek alanlarımızdan bahsedecek olursak, YEG üyeleri ve personeli dahil yerel halkın eğitimi, YEG bölgesinde bilgi, animasyon ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, YEG üyeleri ve personeli dahil olmak üzere yerel halkın ulusal ve uluslararası seminerlere, çalıştaylara, toplantılara ve çalışma ziyaretlerine ve Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı ve AB ağ etkinliklerine katılımı, sosyal, ekonomik, pazarlama ve benzeri çalışmaların hazırlanması, etkinlikler (köy festivalleri, yarışmalar, fuarlara katılım ve benzeri faaliyetler), topluluğun ortak çıkarına yönelik malzeme ve teçhizat alımı (bilgisayarlar, paketleme ve pazarlama teçhizatı, reklam ve pazarlama materyalleri, turizm bilgi panoları, tabelalar, güneş panelleri, kompost ekipmanları, kültürel ve gençlik grupları için materyaller, topluluk odaları için mobilya ve teçhizat gibi), topluluk binalarının küçük ölçekli yenilenmesi, kamusal alanların ve turistik yolların iyileştirilmesi ve küçük ölçekli altyapı ve benzeri faaliyetler, tarihi binaların restorasyonu için tasarım planları ve ayrıca derneğin genel giderleri de desteklenecektir" dedi.