Evvarsa'dan Basın Açıklaması

Evvarsa Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti. Müdürü Yılmaz Yaşar 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra miras yoluyla varislere geçen hisseli tarlaların Ağustos ayı sonuna kadar intikal işlemlerinin yaptırılması aksi takdirde mahkemelerin müdahalelerinin kaçınılmaz olacağını belirtti.

  • 557
Evvarsa'dan Basın Açıklaması
TAKİP ET Google News ile Takip Et


Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmelerinin engellenmesi için 15 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6537  sayılı yasa ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre; yasal olarak miras kalan tarım arazilerin mirasçıları, mirasın intikalinden itibaren bir yıl içerisinde mülkiyeti devretmek zorunda kalmışlardır. Mirasçılar aralarında anlaşıp miras malı olan tarlayı bir kişiye intikal ettirmezlerse mahkeme süreci devreye girecek tarım arazisinin mahkeme vasıtası ile satışı gündeme gelebilecektir.

Eskiden anne ya da baba vefat ettiğinde arazi çocuklarına paylaştırılıyordu. Herkes hisseli olarak hak sahibi oluyordu. Bu durumda tarımsal araziler parçalanıyor, parçalanan arazilerde yapılan üretim verimli olmuyordu. Yasada son dönemde yapılan düzenlemelerle artık tarım arazilerinin bölünebilmesi ya da paylaşılabilmesi mümkün değil.

Yasa değişikliğinden sonra hak sahiplerinin önünde dört seçenek kalıyor;

Mirasçılar tarım arazisini bedeli karşılığında kardeşlerden birinin üzerine devredebilir,
Mirasçılar bir araya gelerek “aile malları ortaklığı” kurup tarımsal araziyi birlikte işletebilirler,
Mirasçılar bir limited şirket kurup gayrimenkulü bu şirkete devredebilirler
Mirasçılar araziyi üçüncü bir kişiye satabilirler.

Bu olasılıklardan biri gerçekleşmediği takdirde 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren ilgili bakanlık görevli mahkemelere dava açmaya başlayacaktır, davaya bakan mahkemeler miras bırakanın vefatından itibaren bir yıl geçmesine rağmen devir işlemleri yapılmamış olan tarım arazilerinin satışını öncelikle “ehil mirasçı” olarak seçeceği bir kardeşe ya da üçüncü bir kişiye bedeli karşılığında satacaktır.

Evvarsa Gayrimenkul Danışmanlık Şirket Müdürü Yılmaz Yaşar; "bu konuda vatandaşlarımızı uyarmayı, yasal süre tamamlanmadan gerekli tedbirleri almaları konusunda hatırlatma yapmayı bir görev addediyoruz. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız bize 444 29 91 ya da 0 366 214 30 30 nolu telefonlarımızdan ulaşabilirler veya bizzat ofisimize müracaat edebilirler" dedi.