İnsanlık tarihinin en büyük felaketi 2. Dünya Savaşı

İnsanlık tarihinin en büyük felaketi sayılan 2. Dünya Savaşı Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırmasıyla başladı.

  • 478
İnsanlık tarihinin en büyük felaketi 2. Dünya Savaşı

2. Dünya Savaşı’nda mihver devletler, İtalya, Japonya ve Nazi Almanyası iken müttefik devletler, SSCB, İngiltere, ABD, Çin ve Fransa idi.

1 Eylül 1939 tarihinde Nazi Almanyası’nın Polanya’ya aldırmasıyla İkinci Dünya Savaşı başladı.

1940 yılında İtalya’nın Fransa ve İngiltere’nin Afrika’daki sömürgelerine saldırmasıyla savaş Afrika ve Akdeniz’e de sıçradı.

1941 yılında Almanya, Rusya’ya saldırdı.

8 Mayıs 1945’te Nazilerin teslim olmasıyla Avrupa’da savaş sona erdi.

6 ve 9 Ağustos 1945 tarihinde ABD, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombaları attı.

2 Eylül 1945’te Japonya’nın teslim olmasıyla sona eren savaş 6 yıl sürdü.

Savaşın ardından dünya soğuk savaş dönemine girdi.

Savaşa 60 ülke katıldı. 110 milyon kişi silah altına alındı.

Yaklaşık 80 milyon kişinin ölümüne yol açan, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri kabul edilen bu olayın üzerinden 83 yıl geçti.