KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi'nde yapım işleri tamamlandı

KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi'nde yapım işlerinin fiziki gerçekleşmesi tamamlandı.

  • 1132
KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi'nde yapım işleri tamamlandı

İki aşamalı projenin birinci aşaması olan yapım işlerinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 100’e ulaşması üzerine geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müşavir firma, yüklenici firma ve KASMİB yetkilileri tarafından proje sahaları gezilerek düzenlenen toplantının ardından geçici kabul işlemi yapıldı.

KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Yapım İşleri kapsamında Kastamonu merkez ve ilçelerinde yer alan 15 adet eski katı atık düzensiz (vahşi) depolama sahasının ıslahı gerçekleştirildi. Yine aynı kapsamda Devrekani Sarıyonca Köyü sınırları içerisinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisi’ndeki düzenli depolama alanında oluşan sızıntı sularına yönelik tam arıtma yöntemiyle çalışan arıtma tesisi yapıldı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın (ÇİSOP) Atık başlığı altında yer alan, nihai faydalanıcısı Kastamonu Mahalli İdareleri Birliği (KASMİB) olan Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi’nde yapım işlerinin tamamlanması ile birlikte söz konusu yapım işleri, IPA-II dönemine ait tamamlanan ilk proje oldu.

Avrupa Birliği standartlarında sürdürülebilir katı atık yönetimi hizmetlerinin sağlanması amacıyla başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün program otoritesi olduğu AB Hibe projesi olan KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinde Kastamonu merkez ve ilçe belediyelerince daha önce kullanılan eski katı atık düzensiz depolama sahaları ıslah edildi. Bu kapsamda başta Kastamonu Belediyesince 2015 yılında düzenli depolama tesisi hizmete geçinceye kadar kullanılan Kuzeykent Çöplüğü, yerinde rehabilite yöntemiyle ıslah edilerek doğaya kazandırıldı. Yine Taşköprü, Tosya, İnebolu ve Seydiler ilçelerinde bulunan eski çöp sahaları da yerinde rehabilite edilen alanlar arasında yer aldı. Devrekani, Daday, Araç, Ortalıca, Doğanyurt, Abana, Cide, Ağlı, Şenpazar ve Azdavay eski çöp döküm sahaları ise taşıma yöntemiyle kaldırılarak temizlenmek suretiyle doğaya kazandırılan diğer sahalar oldu.

AB hibe desteğiyle yapımı gerçekleştirilen Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi ise, Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine ait Katı Atık Bertaraf Tesisi içerisinde yer alıyor. Günlük 120 metreküp arıtma kapasitesi olan tesis ile birlikte düzenli depolama sahasında oluşan sızıntı sularının yüzey veya yeraltı sularına karışarak çevreyi kirletmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. UF (Ultrafiltrasyon) ve NF (Nanofiltrasyon) yöntemlerinin uygulandığı tesiste ayrıca MBR (Membran Biyoreaktör) adı verilen teknoloji ile ileri arıtma gerçekleştiriliyor.

KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinde yapım işlerinin tamamlanması nedeniyle Kuzeykent eski katı atık düzensiz depolama sahasında bulunan şantiyede düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Proje Koordinatörü Burak Yılmaz, Müşavir firma olan Libanconsult AGM SAL yetkilisi Naci Çimen, Yüklenici firma olan Gökşin İnşaat yetkilisi Nihat Demiroğlu, KASMİB Birlik Müdürü Adnan Tot ve projede görev yapan teknik personeller katıldı. Yetkililer tarafından projeye ilişkin son değerlendirme toplantısı yapılırken, dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemiye rağmen süreçlerin iyi yönetildiği ve projenin planlanan süresi içerisinde tamamlandığı vurgulandı. Toplantının sonunda geçici kabul belgeleri imzalanarak karşılıklı iyi dilek ve temenniler iletildi.