KEAH'da geriatri okulu açıldı

Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi, sağlıklı yaş alma birimi Geriatri Okulunu açtı.

  • 2098
KEAH'da geriatri okulu açıldı

Yapılan başarılı ameliyatlarla, sağlık üniteleriyle, hocalarıyla, bölgede haklı olarak sesini yükselten Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi, sağlıklı yaş alma birimi Geriatri Okulunu açtı.

Hastanenin poliklinikler katı E blokta hizmet vermeye başlayan okula 65 yaş üstü hastalar sağlıklı bir yaşam sürmeleri için danışılan hekimler tarafından çok yakından takip edilecek.

Hastane bünyesinde açılan "Geriatri Okulu", Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Asiye Sezer Olgun ve Gerontolog Zeynep Ece Aytar tarafından yürütülecek.

Geriatri Okuluna gelen hastaların, günlük yaşantılarına adapte olabilmeleri ve bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri amacıyla fiziksel, mental, psikolojik, nütrüsyonel değerlendirmeler yapılacak ve bunun sonucunda ilgili birimin sorumluları tarafından sağlık ünitelerine yönlendirilerek Geriatri Okulu bünyesinde gerontolojik uygulamalar ve rehabilitasyon uygulamaları yapılacak.

Geriatri Okulunun görevleri, gerontologun birimdeki görevi, Geriatri Okulunun amacı ve yapılacak hizmetleri şu şekilde:

"Gerontolog kimdir? Ne iş yapar

Bir gerontolog yaşlanma sürecinin insan vücudu üzerindeki, fiziksel, bilişsel, sosyal duygusal, psikolojik ve toplumsal etkilerini inceler. Sadece doğal yaşlanma sürecinin fiziksel etkilerine değil, aynı zamanda ortaya çıkan sosyal, duygusal, psikolojik konulara odaklanarak yaş alma sürecine daha çok disiplinli bir bakış açısı getirir. Gerontologlar, yaşamın başından yaşamın sonuna kadar olan süreçte, yaşam kalitesini arttırmayı amaçlar. Yaşlının kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile birincil görüşmeleri yapar, ona başvurmuş ona yaş almış bireyi kapsamlı gerontolojik değerlendirmeye tabi tutar, gerontolojik hizmeti planlar, takibini yapar ve ilgili birime koordinasyonu sağlar.

Gerontoloji nedir?

Yaşlanmanın ve yaşlılığın bilimi Gerontoloji, yaşlılığı her açıdan ele alan bir bilim dalıdır. İnsanı biyolojik, duygusal aynı zamanda sosyal, ilişki içinde var olan bir varlık olarak görür. Sosyal ilişkilerin kişilerin biyolojik yapısı, duyguları, aklı ve değerleri ile ahenk içinde olmasını önemser. Yaşlılığı ele alırken sadece bir pencereden bakmaz, yaşlılığı olabildiğince geniş bir perspektiften inceler.

Geriatriden söz etmemiz gerekirse, 65 yaş üstü bireylerde meydana gelen hastalıkların incelenmesi, kontrol ve takip edilmesi, teşhis ve tedavisi için uygulanan bir branştır. Alt branş olmasının nedeni özellikle 65 yaş üstü bireylerde birçok farklı kategoride incelenebilecek nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların incelenmesi olarak tanımlanabilir.

Okulun amacı ve hizmetleri

Hastanede açılan Geriatri Okulunun amacı 65 yaş üstü danışanlarının sağlığının yanı sıra yaşam kalitesini artırmak, hayatlarını daha bağımsız bir hale getirmek, başarılı bir şekilde yaş almalarına yardımcı olmaktır.

Okulda verilecek hizmetler sıralanırsa; danışan hastalara, fiziksel, mental, psikolojik, nütrisyonel değerlendirmeler yapılarak bunun sonucunda hekimlere, odyolog, fizyoterapist, psikolog ve diyetisyenlere yönlendirilecek.

Yapılan değerlendirmeler ışığında Geriatri Okulu bünyesinde el becerisi aktiviteleri, yürüme-denge egzersizleri gibi fiziksel aktiviteler, müzik resim gibi sanatsal aktiviteler, otobiyografi çalışmaları gibi bellek idmanları aracılığı ile zihinsel aktiviteler ve anımsama terapisi gibi gerontolojik uygulamalar, rehabilitasyon programları, beslenme danışmanlığı, bunlara ek olarak da danışanların hobilerine göre ayarlanabilir ders programları, yaş almış bireylerin danışanların, gençlere tecrübelerini aktardığı bir grup ortamı gibi hizmetler Geriatri Okulunda sunulacak."