Köy Koop, 2013 Yılını 639 Bin TL Karla Kapattı

Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (Köy Koop) Birliği Başkanı Erol Akar, 2013 yılını 639 bin TL karla kapattıklarını söyledi.

  • 507
Köy Koop, 2013 Yılını 639 Bin TL Karla Kapattı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

KÖY KOOP, 2013 YILINI 639 BİN TL KARLA KAPATTI 
KASTAMONU KÖY KOOP BİRLİK BAŞKANI EROL AKAR, 
“2013 YILINDA 639 BİN TL KAR ETTİK”

VEDAT YUNUS İKİZOĞLU (İHA) - Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (Köy Koop) Birliği Başkanı Erol Akar, 2013 yılını 639 bin TL karla kapattıklarını söyledi. 
Akar, 2013 yılında elde ettikleri 1 milyon 976 bin TL gelire karşılık 1 milyon 338 bin TL giderlerinin oluştuğunu ifade ederek, “2013 yılı faaliyet dönemini 639 bin TL karla kapatıldı” dedi.
Kastamonu Köy Koop 2013 Yılı Mali Genel Kurulunu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirdi. Genel Kurulda 2013 yılındaki faaliyetler hakkında bilgi veren Köy Koop Birlik Başkanı Erol Akar, “Süt pazarlama faaliyetlerine ilk başladığımız günlerden bu tarafa daha gelişmiş bölgelerde ve ülkelerde olduğu gibi kooperatifleşmenin sağlanması ve soğuk zincirin oluşturulması yönünde çalışmalar sürdürdük. Bu gün için 110 kooperatife ulaşılmıştır. Birliğimizce kooperatif köylü işbirliği ile ve değişik kuruluşlardan sağlanan desteklerle kurulan süt toplama merkezleri ile ilimizde 31 faal bölgede 143 tonu aşkın kapasiteye ulaşan bir soğutma zinciri ile çok önemli bir alt yapı oluşturulmuştur. 2014 yılında yeni bölgelerin kurulması çalışmalarına devam edilecektir. Bu alt yapının oluşturulması sayesinde ulusal ölçekte firmalara süt verilebilmiş ve Kastamonu sütünün olumsuz imajı giderilmiştir. İlk kez kooperatiflerimiz tarafından sabah akşam süt toplanabilmiş ve sütte olması gereken standartlar yakalanabilmiştir” dedi.
Verilen hizmetlerin kalitesinin ve teknolojiye uyumunun son derece önemli olduğunu ifade eden Akar, “2013 yılında 5 bölgede daha otomasyona geçilmiş, toplam 7 bölgede sistem kurularak faaliyete geçirilmiştir” diye konuştu.
Hayvancılığın ve sütçülüğün geliştirilmesinde örgütlü yapıların gerekliliğinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Akar, anaç sığır ve süt desteklemelerinin her geçen yıl arttığını belirterek, “2013 yılında 2015 kooperatifimizden 4 bin 211 kişiye ait 18 bin 296 hayvan desteklemiş olup buna karşın 4 milyon 118 bin TL ödeme yapılmıştı. Süt desteklemelerinde ise, 2013 yılında 170 kooperatife kayıtlı 4 bin 854 kişi desteklenmişti. Buna göre, 22 milyon 663 bin litre süte karşılık 1 milyon 326 bin lira destekleme ödemesi yapılmıştır” şeklinde konuştu.
Birliğe bağlı olarak orman üretimi yapan kooperatiflerin Kastamonu’daki orman üretiminin çok önemli bir kısmını oluşturduğunu vurgulayan Birlik Başkanı Akar, şunları söyledi: “Diğer taraftan orman ürünleri sanayisinin ham madde ihtiyacı yine kooperatiflerimiz tarafından karşılanmaktadır. Orman Bakanlığınca son yıllarda uygulanan ormancılık politikalarının orman köylüsü ve kooperatiflerimize son derece olumsuz yansımaları olmuş, verilen üretim fiyatları, dikili satış uygulamaları ve yapılması öngörülen yasal düzenlemeler tümüyle orman köylüsünün ve kooperatiflerinin aleyhine gelişmiştir. Dikili satış; ormandaki üretimi özelleştirmek diğer bir ifade ile ormanda belirlenmiş bir alanı dikili olarak ulusal veya uluslararası firmalara satmak anlamı taşımaktadır. Dikili satışın orman köylüsünün mağdur edilmesinin yanında yerel ekonomilere de ciddi zarar vermektedir. Ormanlardan elde edilecek gelirden ihale ile üretim işini alacak ulusal ve uluslararası firmalar yararlanacağından ilimiz esnafından nakliyecisine kadar her kesim mağdur olacaktır. Orman köylüsünün örgütlü yapısına, ekolojik değerlere zarar verecek, kaçak kesimlere neden olunacak ve sosyal barışı zedeleyecek bir yaklaşım olacaktır. Dikili satışların önemli kısmının yasal takibe uğraması bu konuda önemli sorunların oluştuğunun da bir göstergesidir. Orman üretimi, genel olarak vahidi fiyatla yapılmaktadır. Birim fiyatlar Bakanlıkça belirlenmekte, üretim alanının durumuna göre fiyat oluşmaktadır. Belirlenen birim fiyatlar hala nal-mıh hesabı ile yapılmakta petrol fiyatlarına ve diğer girdilere gelen zamlar hatta yıllık enflasyon artışları Orman ve Su işleri Bakanlığınca dikkate alınmamaktadır. Başka hiçbir geliri olmayan orman köylüsü maalesef bu fiyatlarla üretmek zorunda bırakılmaktadır. Üstelik 70-80 TL’ye orman depolarına teslim edilen tomruk Orman İşletme Müdürlüklerince 250-300 TL’ye kadar satılabilmektedir”
6831 sayılı Orman Kanununun 34. ve 40. Maddeleri ile Orman Köylülerinin kooperatifleşmesinin teşvik edildiğini ve bu yasaya göre kooperatiflere bazı hakların tanındığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti: “Ancak son aylarda belirtilen yasada bazı değişikliklere gidilmesi ile ilgili yasa tasarısı hazırlanmış, Bakanlar Kurulunca imzalanarak TBMM’ye sevk edilmiştir. Bu tasarının TBMM tarafından onaylanması halinde orman köylüsüne verilen tüm hakların ortadan kaldırılması söz konusu olacak, bu uygulamadan da en fazla İlimiz zarar görecektir. Sorunların çok önemli bir kısmının bakanlıkça yapılacak düzenlemelerle giderilebileceği ancak bürokrasinin ve siyasetin orman köylüsüne ve kooperatiflerine bakış açısının değişmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu sorunlar birliğimizce ilgili mercilere ulaştırılmış, basınımız aracılığı ile kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Hiç şüphesiz bu konudaki duyarlılığımız devam edecektir. İlimizde uygulamaya konulan ormanların sertifikalandırılması çalışmalarını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Bu konularda yapılacak olan tüm çalışmalara katkı sağlamayı da birlik olarak önemli bir görev olarak değerlendiriyoruz. Ancak, sertifikasyonun sadece belge alınması adına yapılmamasını tüm gereklerinin de yerine getirilmesi gerekliliğine inanıyoruz”
Kastamonu’nun ekonomisinde hem süt pazarlamasında hem orman üretiminde kooperatiflerin önemli rolünün bulunduğuna dikkat çeken Akar, şöyle devam etti: “Ödenen vergilerdeki payı, yarattığı istihdam, fiyat oluşumundaki rolleri dikkate alındığında kooperatiflerimizin katkısı ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Ancak tüm bunların gerçek verilere dayandırılması ve bilimsel bir şekilde tespiti gerekmektedir. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile müşterek bir araştırma projesi başlatılmıştır. Proje sonuçlandığında Birliğimizin ve birim kooperatiflerimizin Kastamonu ekonomisine katkıları daha net olarak ortaya çıkacaktır”
Ayrıca Akar, birliği 317 kooperatiften yaklaşık 20 bin kişinin üye olduğunu sözlerine ekledi.
Akar’ın konuşmasının ardından Birliğin 2013 Yılı Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi