Sağlık çalışanları için yeni adım

Sağlık alanında değişiklik yapılmasına dair teklif TBMM Başkanlığına sunuldu. Sağlık çalışanları için yeni adım.

  • 2384
Sağlık çalışanları için yeni adım

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve 51 AK Parti milletvekilinin imzasıyla Sağlık ile ilgili Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, aile hekimlerinin uzmanlık eğitimini yapabilmelerinin teminen süre uzatımı yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanıyor. Ek ödemenin tüm sağlık tesisleri kapsayacak şekilde daha dengeli dağıtılması sağlanacak.

Üniversite Hastaneleri ve Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan personelinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden yapılması ve ek ödeme tavanları arttırılıyor. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve sağlık sigortası olmayan kişilerin borçlarının bir kısmının terkine ve ödeme kolaylığı sağlanması öngörülüyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tabip, diş hekimi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalarda kuraya ilişkin usul ve esaslar sağlık bakanlığınca belirlenecek. Diş hekimlerinin ve eczacıların daha adil olarak yerleştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.