Murat ŞENGÜL

Sosyal mesaj veren eğitici sözler

Murat ŞENGÜL

  • 604

-Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın; rehberi şeytan olmuştur. (Yunus Emre)

-Adalet, mülkün temelidir. (Hz. Ömer)

-Bir şeye sahip olmak değil, layık olmak önemlidir. Fazilet, ruhun güzelliğidir. (Socrates)

-Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler. (Benjamin Franklin)

-Aşk, gözle değil, ruhla görülür. (Shakespeare)

-Şefkat, kalbi aydınlatmakla kalmaz, kalbi de ısıtır. (Lamartiné)

-En mükemmel adalet, vicdandır. (Victor Hugo)

-Kılıcın yapamadığını, adalet yapar. (Kanunî Sultan Süleyman)

-İyi olmak kolaydır, âdil olmak zordur. (Viktor Hugo)

-Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur. (Tolstoy)

-Kötü huyu âdet edinme, kökleşir. (Hz. Mevlana)

-İffet, kadınların süsü, erkeklerin üstünlük şiârıdır (işaretidir). (Hz. Ali)

-Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir. (Corneille)

-Tasavvuf, Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanmaktır. (Cüneyd-i Bağdâdî)

-Dostları çoğaltmak, zekâ inceliğidir. (Fudayl bin İyaz)

-Şefkat öyle bir dildir ki, sağır da duyabilir, kör de okuyabilir. (Mark Twain)

-Tasavvuf, güzel ahlâktan ibârettir. (İmam-ı Kettânî)

-Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin. (Schiller)

-Doğruluğun en güzel meyvesi, ruh sükûnudur. (Epikuros)

-İnsan, kendisine bir mânâ vermeye çalışan tek mahlûktur. (Albert Camus)

-İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir. (Goethe)

-Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı. (Hz. Mevlana)

-Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri mermere yaz. (Benjamin Franklin)

-Cahille girme münakaşaya, ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. (Mevlana)

-Güzel ahlâk, cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. (Hasan-ı Basri)

-Davranışlar, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifâde eder. (Oscar Wilde)

-Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. (Eflatun)

-İnsanlar, kötülüğü istediği için değil, vicdanları zayıf olduğu için yapar. (John Stuart Mill)

-Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir. (Heinrich Heine)

-Maddî hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar. (Muhiddin-i Arabî)

-İnsanların fıtratları birbirine benzer, onları ayrı kılan şey alışkanlıklarıdır. (Konfiçyus)

-En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır. (Socrates)

-Zekânın karşısında insan ezilir. İyi davranış ve şefkat karşısında ise diz çöker. (Dale Carnegie)

-İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. (Confucius)

-Benlik davasını bırak, muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek, hoşgörülü olmaya bak. (Yunus Emre)

-Keremi takvâda, zenginliği yakînde (ilimde, marifette, bilgide) ve şerefi tevâzuda bulduk. (Hz. Ebû Bekir)

-İnsanın iyisi, ruhunun yeteneklerini mükemmellik ve doğru ahlâkla uyum içinde, sürekli eyleme döken kişidir. (Aristo)

-Birçok kimseye dostluk gösterdim. Onlardan bir dostluk görmedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. (Hz. Ali)

-Sevgi ve karakterin olmadığı yerde ne büyük insan, ne büyük sanatkâr, ne de büyük mücadele adamı vardır. (Beethoven)

-Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir. (Namık Kemal)

-Bir insan, dindar bilindiği halde, ahlâklı değilse, ya bâtıl bir inanca din adı vermektedir, ya da sahtekârdır. (F. Brandley)

-Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan, fena söyleyici, fena öğreticisi, fena düşünceli olma. (Hz. Mevlana)

-Nice âlimler vardır ki, hakikî bilgiden, hakikî irfandan nasipleri yoktur. Bunlar, bilgi hâfızıdır. (Hz. Mevlana)

-Çocuklarına kıyan ülkelerin geleceği, çocuklarını yüce tutan (çocuklarına değer veren) ülkelerin elinde kalır. (Hacı Bektaşi Veli)

-Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir. Şerefini kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. (Goethe)

Yazarın Diğer Yazıları