Şevket ÖZSOY

Eğitim öğretim sistemi üzerine bir öneri

Şevket ÖZSOY

  • 5206

Dinimizin temel bilgileri, iman esasları ve millî değerlerimiz çocuklarımıza anlayacakları bir dille ailede ve bütün okullarımızda usûlüne uygun olarak anlatılmalıdır. Ancak günümüz şartlarında bu yeterli olmamaktadır.

Bu konular sadece din derslerinde, diğer derslerden bağımsız olarak anlatıldığı zaman; bu anlatılanlar sadece dine ait, hayattan kopuk, modern bilimlerle ilgisi olmayan, hatta çelişen bilgiler olarak algılanılıyor ve öyle zannediliyor. Bu durum öğrencilerin zihninde ikilem ve çelişkiler doğmasına ve kişiliklerinin oluşumunda millî ve manevî değerlerimize yabancı hatta düşman tiplerin yetişmesine imkan sağlamış oluyor ki, bu uygulama ve sonuç millî eğitimin temel ilke, esas ve amaçlarına tamamen aykırı bir durumdur.

Bu konudaki önerim şudur:

Okullarda, bütün ders kitaplarındaki konularla ilgili ayet ve hadisler, dini ve milli değerler dersin özelliğine ve öğrencilerin seviyesine uygun olarak okutulmalıdır. Yani sadece din derslerinde değil.

Örneğin Coğrafya dersinde, güneş sistemini anlatan bir ünitede güneş ve hareketleriyle ilgili ayetler öğretilebilir. Biyoloji dersinde insanın ana rahminde geçirdiği evreler (embriyoloji) konuya uygun olarak verilebilir. Fizik'te atomdan, hatta atom altı parçacıklardan bahseden ayetler örnek gösterilebilir. Edebiyat dersinde, Kur'an-ı Kerîm'in edebî yöndeki mucizevî üstünlüğü örneklerle anlatılabilir... Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Böylesi bir eğitim sisteminde çocuk/öğrenci, dinimizin ne kadar evrensel ve hayatın içinde bir din olduğunu ve bilimle Kur'an'ın birbirine zıt değil aksine kolkola olduğu gerçeğini öğrenmiş ve kavramış olacaktır.

Ben buna, "Tevhid Eksenli ve İnsan Merkezli Eğitim Sistemi" diyorum.

Her konunun uzmanları bir araya gelerek/getirilerek bu konuyu enine boyuna değerlendirip kendimize ait 'millî ve yerli' bir eğitim sistemi oluşturup ders programları ve ders kitapları bu esaslar çerçevesinde yeniden düzenlenebilir diye düşünüyorum. Tabi bu işin en önemli bir ayağı da; bu sistemi anlamış ve özümsemiş öğretmen tipini yetiştirmektir.

Etkili ve yetkili kişi ve kuruluşların değerlendirme ve takdirlerine arz ederim.

Selâm ve saygılarımla...

Şevket Özsoy-Eğitimci

Yorumlar 2
Şevket Özsoy 07 Ocak 2021 14:53

Bu yazıda sadece dinden değil, bilimden; atom altı parçacıklardan, embriyolojiden, uzaydan da bahsediliyor. Din bilim kolkola deniliyor. Sen dinden neden bu kadar rahatsız oldun ki? Din sana bilim yapma, uzaya gitme mi diyor?

N.D. 07 Aralık 2020 19:28

Ülkeler çağlar acip çaglar kapatack icatlar teknolojiler yapiyor.Herkes dinini ögrenir tabiki de ögrenmeli.Her isi dine baglamaktan vazgecin artik.Çagdas olun,ufkunu genisletin cocukların.Kılık kıyafet devrimi gelmis hala sarık takiyorsunuz bir egitimci olarak.Yazik vallahi yazik

Yazarın Diğer Yazıları