Şevket ÖZSOY

Hasbîlerden / Hasbîlerle Ol

Şevket ÖZSOY

  • 138

Hasbîlerle yoldaş ol, hesâbî değil
Seni yolda bırakır, çün hasbî değil.

Hesabî'nin hesabı, kendi kârıdır
Dost görünür amma, samîmî değil.

Arzusu ve emeli, dünya sevgisi
Sana ders verir lâkin, kitâbî değil.

Masa, kasa ve nîsâ, taçtır başında
Sevgi dilinden düşmez, muhibbî değil.

Hubb-u câh ve riyâset, sarmış kalbini
Yolumuz aydınlık der, nûrânî değil.

Dost görünür hesâbî, çıkarı için
Çok öğütler verir de, Kur'ânî değil.

Hasbî yolda bırakmaz, asla dostunu
Hak rızasın gözetir, harâmî değil.

Hasbîlerle ol dostum, Allah yolunda
Hasbîlerden ol dâim, nefsânî değil.

Gerçek hasbî Allah'tır, "hasbiyallah" de
Hakkânî ol Derûnî, zulmânî değil!

Şevket Özsoy/Derûnî

Yazarın Diğer Yazıları