Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamuoyunda 'Yeni Yargı Paketi' olarak bilinen, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 751
Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de Yayımlandı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

‘YENİ YARGI PAKETİ’ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
(İHA) - Kamuoyunda ‘Yeni Yargı Paketi’ olarak bilinen, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren kanuna göre; uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ithal, imal veya ihraç eden kişiler 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Uyuşturucu bulunduran veya kullananlar, dava açılmasının ertelenmesi hükmünden bir defa yararlanabilecek. Esrar elde etmek için kenevir ekimi yapanlara verilen 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, 4 yıldan 12 yıla çıkarıldı. Kendi kullanımı için esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişiler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Cinsel davranışlarla, bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden bir kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Çocuk yaşta birini cinsel yönden istismar eden kişiler 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Cinsel saldırı nedeniyle başvuran cebir ve şiddet mağdurunun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak.
Kanun ile ihale, özelleştirme, acele kamulaştırma gibi işlemlerden doğan uyuşmazlıklar için ivedi yargılama usulü geldi. İvedi yargılama usulü, ihaleden yasaklama hariç ihale işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde alınan Bakanlar Kurulu kararlarından doğan uyuşmazlıklar, Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar hakkında uygulanabilecek.
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a göre, Yargıtay Birinci Başkanı seçilebilmek için en az 10 yıl, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Birinci Başkanvekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili seçilebilmek için en az 5 yıl, daire başkanı seçilebilmek için en az 3 yıl Yargıtay üyeliği yapmış olmak şartı aranacak. Sulh ceza mahkemeleri kaldırılacak ve sulh ceza mahkemelerinin görevleri asliye ceza mahkemesine devredilecek. Soruşturma aşamasında hakim tarafından verilmesi gereken kararları almak, işleri yapmak, bunlara karşı yapılan itirazları incelemek için sulh ceza hakimliği kurulacak.
Kanunla birlikte, HSYK Genel Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılarını da atayacak olan HSYK Genel Kurulu'nda görev yapan 657 sayılı kanuna tabi personel, genel sekreterin teklifi ve başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına atanabilecek. Kurul müfettişleri, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 5 yıl görev yapmış ve üstün başarısıyla kurul müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılanlar arasından muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından atanacak.