MHP'li Maşalacı "MHP Ülkenin Geleceğidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı basın açıklamasında bulundu.

  • 310
MHP'li Maşalacı &quotMHP Ülkenin Geleceğidir"
TAKİP ET Google News ile Takip Et

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimi sonucunda oluşan parlamento yapısı, tek başına bir siyasi partinin iktidar olmasına imkân vermemiştir. Milletimizin siyasi partilere verdiği uzlaşma mesajına rağmen Cumhurbaşkanının bir koalisyon hükümeti kurulduğu taktirde, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının ele alınarak suçluların cezalandırılacağı endişesi, koalisyon hükümetinin kurulmasına engel olmuş, koalisyon kurma çalışmaları için verilen süre boş turlarla doldurulmuş ve 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak yeni bir seçim kararı alınmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi, “Ülkenin Geleceği”dir. Huzurlu ve güvenli bir gelecek için hazırlanan 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamesi’nde hedefler belirlenmiş, ülkemizin geleceğinin planlaması yapılmıştır. Bu basın açıklamamızda siz değerli hemşerilerime partimizin “Anayasa , Adalet ve Yolsuzlukla Mücadele“ konularındaki görüşlerini açıklayacağım.

Milliyetçi Hareket Partisi; Anayasa’mızın, genel sınırlama hükümlerinden daha çok, genel koruma hükümlerine yer vermesini, özgürlükleri esas almasını ve bir “Toplum Sözleşmesi” niteliğinde olmasını gerekli görmektedir. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini , devletin kuruluş esaslarını düzenleyen Anayasa’nın ilk dört maddesi ilelebet korunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’mizin üniter millî devlet yapısını esas alan parlamenter sistemi, demokratik siyasi ihtiyacını sistemin sürdürülebilmesi bakımından gerekli görüyor ve Türk milletine en uygun yönetim şekli olarak değerlendiriyoruz. Anayasa ihtiyacını toplumsal gereklilikler yerine, devleti ve milleti parçalamaya götürecek bir sistem değişikliğine endeksleyen siyasi yaklaşımı reddediyoruz.

AKP döneminde, başta bölücü terör örgütüyle sürdürülen müzakere sürecine paralel olarak yapılanlar olmak üzere, etnisite merkezli, ayrımcı, millî  ve manevî değerlerle üniter millî devlet yapısını, Cumhuriyetin temel niteliklerini tahrip eden, Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini tehdit eden, yolsuzluk ve usulsüzlüğü teşvik eden yasal ve idari düzenlemeler kaldırılacak ve oluşan tahribatı onarıcı yeni düzenlemeler hayata geçirilecektir. Vatandaşlarımızın muhatap oldukları hukuki meselelerde onlara yardımcı olmak amacıyla “Aile Avukatlığı” sistemi oluşturulacaktır. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik şiddet olaylarında dava zaman aşımı kaldırılacak, harç ve benzeri mahkeme masrafları alınmayacaktır . Avukatlık, noterlik, icra ve iflas idareleri, ceza infaz kurumlarının kronik sorunları çözülecektir. İnfaz koruma memurlarına çalışma sürelerinin her bir yılı için 90 gün yıpranma payı verilecektir. Mübaşir, zabıt kâtibi ve diğer adalet hizmetlerinde çalışanların özlük haklarına iyileştirmeler yapılacaktır.

Yolsuzluklarla etkin mücadele edilecek, yolsuzlukları önlemek için denetim sistemi, yapısal  ve işlevsel olarak yeniden düzenlenecektir. 17-25 Aralık rüşvet, yolsuzluk ve kara para soruşturması ile ortaya dökülen, hükümet üyeleri ile aile fertlerinin içinde yer aldığı siyasi tarihimizin en büyük rüşvet ve yolsuzluk iddiaları başta olmak üzere tüm yolsuzlukların üzerine titizlikle gidilecek; devlet malına el uzatanlardan, kul hakkı yiyenlerden, rüşvetçilerden, soygunculardan ve hortumculardan hesap sorulacaktır. Yolsuzluk yoluyla elde edildiği hukuki olarak tespit edilen her türlü varlığa nerede ve kimin adına kayıtlı olursa olsun, zaman aşımı gözetilmeksizin el konulmasına imkan sağlayacak hukuki düzenlemeler yapılacaktır. Yolsuzlukları önlemek, yolsuzluklarla etkin mücadele etmek, ilgili kuruluşlar arasında uyum sağlamak için “Yolsuzluklarla Mücadele Kurumu” oluşturulacak; siyasi partilerin, TBMM üyelerinin, üst düzey siyasi yönetim kadrolarının faaliyet ve çalışmalarının tüm yönlerinin etik esaslara bağlanması amacıyla “ Siyasi Ahlâk Yasası” çıkarılacaktır.

Millî ve manevî değerlerimizin yıpratıldığına inanıyorsanız, Cumhuriyetimizin temel değerlerinin aşındığını düşünüyorsanız; yolsuzluk, usulsüzlük, istismar ve aldatma düzeninden rahatsızsanız 1 Kasım’da mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisine verin. Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Önce ülkem ve milletim, sonra partim” diyen ilkeli, inançlı kadroları ülkenin huzurlu ve güvenli geleceğidir.