'Uğurlu Hastanesi'nin açılmasına karşı değiliz'

CHP Belediye Meclis Üyesi Karakaş, 'Uğurlu Hastanesinin açılmasına karşı değiliz. Kamunun kaynaklarının doğru ve etkin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.' dedi.

  • 2165
'Uğurlu Hastanesi'nin açılmasına karşı değiliz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kastamonu Belediye Meclis Üyesi Sibel Karakaş, "İlgili mevzuat gereğince belediye meclisinin, belediye şirketi adına taşınmaz satın alma yetkisi yoktur." dedi.

"Hastane binası ve arsası tapuya şirket adına tescil edilmiş olacak"

Belediye Meclis Üyesi Sibel Karakaş, "23 Ocak'ta yapılan belediye meclisi olağanüstü toplantısında alınan karar gereğince, Kastamonu Belediye Meclisi bypass yapılarak, Kuzeykent Mahallesi 937 ada, 382 parsel sayılı taşınmaz ve hastane binasının, Kastamonu Belediyesi İştirakları ve İşletme İmalat Ticaret Sanayi A.Ş. adına satın alınması konusunda, Belediye Başkanı Sayın Galip Vidinlioğlu'na yetki verilmiştir. İhaleden satın alındığı takdirde hastane binası ve arsası, Kastamonu Belediyesi İştirakları ve İşletme İmalat Ticaret Sanayi A.Ş.'nin mülkiyetinde olacak ve tapuya şirket adına tescil edilecektir.

Şirketin ayrı bir tüzel kişiliği bulunması sebebiyle şirket yönetim kurulu, Uğurlu Hastanesinin bulunduğu arsayı ve hastane binasını, gerektiğinde ifraz da yaptırarak, istediği kişiye satma hakkına sahip olacaktır. Bu durum belediye meclisinin, arsa ve bina üzerindeki tasarruf yetkisini ortadan kaldıracaktır." diye konuştu.

5393 sayılı Belediye Kanunu 18. madde gereğince belediye meclisi, belediye başkanlığı adına taşınmaz satın alma yetkisine sahip olduğunu belirten Karakaş, "İlgili mevzuat gereğince belediye meclisinin, belediye şirketi adına taşınmaz satın alma yetkisi yoktur.

Kuzeykent Mahallesi 937 ada, 382 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmaz ve hastane binası ile hastane ruhsatı ayrı ayrı ihale edilecektir. Hastane ruhsatının belediye şirketi tarafından satın alınamaması durumunda, hastane hizmetinin verilemeyeceği açıktır. Bu durum şehrimizin yararına olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Uğurlu Hastanesi'nin açılmasına karşı değiliz"

Karakaş, "Yerel yönetimler, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve yönetilmesinde, belediye ve kamunun hak ve çıkarlarını korumak ve bu doğrultuda hareket etmekle yükümlüdür. Kastamonu sağlık alanında uzun zamandır büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bunun farkındayız. Uğurlu Hastanesinin açılmasına da karşı değiliz. Kamunun kaynaklarının doğru ve etkin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

23 Ocak'ta yapılan olağanüstü belediye meclis toplantısında vermiş olduğum önergede, Kuzeykent Mahallesi 937 ada, 382 parsel sayılı arsa vasfındaki taşınmaz ve hastane binası ile ilgili olarak, Kastamonu Belediye Başkanlığı adına ihaleye girilmesinin, Kastamonu Belediye Başkanlığı adına satın alınarak, Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilmesinin uygun olduğunu, ifade ettim.

Belediye Meclis kararı alınarak, söz konusu arsa ve binanın sağlık tesisi hizmetinde kullanılacağı, hastane olarak hizmet vereceği, arsanın ifraz edilemeyeceği, konut veya ticari alana çevrilemeyeceği yönünde, tapu kaydına şerh konulması şehrimiz yararına olacaktır.

Kastamonu Belediye Başkanlığı bütçesi kullanılarak, Kastamonu Belediyesi İştirakleri ve İşletme İmalat Tic. San. A.Ş. adına ihaleye girilmesinin, hastane binası ve arsasının Kastamonu Belediyesi İştirakleri ve İşletme İmalat Tic. San. A.Ş. adına alınmasının, yasal mevzuat gereğince uygun bulunmadığı açıktır. Belediye Başkanı Sayın Galip Vidinlioğlu, Belediye Başkanlığını değil, şirketi temsilen ihaleye katılabilir." dedi.