MEDENİ KANUNLA OYNAMAYINIZ


 • 17.02.1926’da Türk Kanunu-u Medenisi kabul edilmiştir.
  Ve Türk Medeni Kanunu ile;
 • Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.
 • Evlilikte resmi nikâh zorunluluğu getirildi.
 • Erkekler için tek eşle evlilik esası getirildi.
 • Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı.
 • Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşit hale getirildi.
 • İslâm literatüründe, nikâh akdinin “mülkü müt’ayı müfit olan, yani kadının kadınlığından erkeğin istifadesini tazammun eden” akit olduğu yönünde bir görüş aktarılmaktadır. (1)
 • Benzer şekilde, evliliğin, “bir erkeğin ödeyeceği bedel karşılığında bir kadını kendi hanesine alması ve hukuka uygun olarak onunla cinsel ilişki kurma hürriyetine sahip olması” (2) şeklinde tanımlanması yoluna da gidilmiştir. Böylece, evliliğin, cinsel ilişkileri hukukileştirdiği ileri sürülmüştür. Ayrıca, evlenme sayesinde, erkeğin erkekliğini, kadının kadınlığını yaşama fırsatı edindiği; bu fırsat üstünlüğünün törenle kutlanmayı hak ettiği de düşünülmüştür.
 • İslam Hukuku açısından kadın-erkek eşitliğinin objektif bir ilke olarak kabulü bulunmadığı bilinmektedir.
 • Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır.” düzenlemesi getirilmeye çalışılmaktadır. Hali hazırda adli mercilere ulaşabilen cinsel şiddet vakaları oldukça az iken, bu düzenleme ile çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının artacağı, örtbas edileceği, cezasız kalacağı açık ve ne yazık ki kaçınılmazdır. Ayrıca sözlü bildirim, anne-çocuk sağlığına ilişkin ihlallerin de önünü açan bir düzenlemedir.TÜRKCESİ : Anne veya babası belli olmayan nesil gelecek.
 • FARKINDAMISINIZ? Bu tasarı yasalaşırsa; çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları bu düzenleme sebebiyle daha da görünmez kılınacaktır, erken yaşta zorla evlendirilen çocukların sayısında artış olacaktır, imam nikâhı ile evlilikler yaygınlaşacak, kadınların “imam nikâhlı eş” olarak yasalar önündeki dezavantajlı durumu bu tasarı ile pekişecektir, ‘sözlü doğum bildirimi’ ile anne ve çocuk sağlığı korunamaz hale gelecektir, dinsel referanslarla yapılan işbirliği kadın-erkek arasındaki eşitliği ortadan kaldıracaktır.

      Peki tasarı yasalaşırsa nikahı kıyan müftü herhangi bir sorunda o nikahı sona erdirebilecek konumda mı olacaktır? Ya da nikah öncesi sağlık raporu müftüye mi teslim edilecektir? Yoksa sağlık raporu olmadan mı nikah kıyılacaktır? Yoksa ülkemizde çiftlerin resmi nikah işleminden sonra dinsel bir tören yapmalarına herhangi bir engel mi vardır?

    Sorular uzar gider ama sözümüz belli!

    Medeni Kanunu esas alınız.

   Kabul edilemez olan bu kanun tasarısını geri çekiniz.

(1) Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER Türk ve İslâm Hukuku Bakış Açısından Evlenmenin
Hukukî Niteliği Hakkında Bir İnceleme Ankara Barosu Dergisi 2013/1

(2) Velidedeoğlu, Tadilâta İhtiyaç, s. 15. Apaydın, s. 147. Yaman, s. 30. Eşkan, s. 11.
Demombynes Gaudefroy, p. 135, 136. Karaman, s. 229. Ayrıca bkz.HatemiHu¨seyin, İslâm Hukuku Dersleri, İstanbul, 1999, s. 182, 183 (İslâm Hukuku Dersleri)

samtasc@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

Yazıyı Yorumla

Yorumlar / 2

 • Özgür Kırteke | 01 Ağustos 2017 12:06

  İktidar değişimine kadar, her aklı başında ana-babanın ve öğretmenin olabildiğince çocuklarına/öğrencilerine sorgulayıcı, eleştirel ve çağdaş değerler kazandırmaya çalışmasıdır. Ailenin aile içinde, öğretmenin de her yerde çocuklara laik, bilimsel ve demokratik tutum ve davranışlarla örnek olmalarıdır.

 • Semih Kocero | 01 Ağustos 2017 10:29

  Din kitaplarından, günümüzün değerleri olan sorgulama, araştırma, eleştirme, özgürlük, halk egemenliği, demokrasi, laiklik, bilimsellik, barış, eşitlik, cinsel, budunsal ve inançsal farklılıkları kabullenme ve saygı gösterme, gibi değerleri öğrenmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu müfredatla yetişecek genç, bilgi çağının/öğrenme çağının/teknoloji çağının genci değil, Orta Çağın/feodalitenin çağının genci olacaktır. Özgür değil kendisinin koşullandırıldığı değerlere bağımlı, yurttaş değil kul/tebaa olacaktır.BU NESİL medeni kanunun değiştirilen yönlerini Dini esaslara göre yorumlayıp uygulamaya koyacaktır.Tekkeler,Türbeler saglık kurumu haline getirilecektir.Deve sidiginden çare bekler duıruma gelinecektir.

YAZARIN SON 5 YAZISI
19Nis

BASKIN SECİM ..

11Nis
04Nis
30Mar

EĞİTİMDE PERFORMANS OYUNU -2

16Mar

EĞİTİMDE PERFORMANS OYUNU-1

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
açılış reklam