Selma ÖNALAN

Asılı Kur'an'ın aslı

Selma ÖNALAN

  • 2623

Kur'an'ın duvarda asılı olarak muhafaza edilmesi hep eleştirildi biliyorsunuz.
Şimdilerde belki bir kaç köy evi hariç evlerde bu manzaraya rastlayamazsınız. Başardılar.

Peki Kur'an duvardan indi de ne oldu?
Söylendiği gibi başucu kitabı olabildi mi?
Şu an eskiye nazaran daha mı çok okunuyor duvardan rafa geçince Kur'an?

Ayrıca okumak isteyen onu oradan rahatlıkla alıp okuyamaz mıydı? Asılı olması okunmasına mani miydi gerçekten?

Yoksa Kur'an'ı girdikleri her evde baş köşede görüp rahatsız olanlar böyle bir fikir attı da biz de hemen hak verdik ve sahiplendik mi yoksa?..

Evvela bu adetin Kur'an'a olan saygıdan ortaya çıktığını tahmin etmek zor değil.Kutsal kitabımız olan Kur'an'ı Kerim'i en üstlerde tutmak gayesiyle o günün şartlarıyla böyle bir çözüm bulmuştu ecdâdımız muhtemelen.

Hem Kur'an'a bakmak sevaptı. Eleştirilerin aksine böylelikle Kuran sürekli göz önünde olacak ve telkin vazifesini de îfa etmiş olacaktı aynı zamanda..
Ayrıca şimdilerde bilimsel olarak açıklanan Kur'an'ı kalp seviyesinin üzerinde tutmak gerektiğini onlar iman ferasetiyle yıllar önce çözmüşlerdi ki buna uygun davranıyorlardı...

Yukarıda Kur'an'a olan saygılarını anlattığımız bu kuşağın son temsilcileri ve onların yetiştirdikleri değerli evlatlar yeri geliyor bir meftâ için yeri geliyor dua için hatim dağıtıyorlar, cüz dağıtıyorlar, cüz okuyorlar ancak yine bolca eleştiriliyorlar; 
"Kur'an ölülere okunmaz, Kur'an'a bunu yapmayın!", "Anlamını bilmeden okumak bizi bir yere götürmez" nevinden...

Bu konuyla ilgili çok şey söylenecekken bu sefer sadece şunları söylemek istiyorum çünkü daha evvel bu konuyla ilgili yazılarda diğer nedenlere değindik.

Onlar Kuranı belki ayet ayet meal meal bilmiyorlardı ancak şu bir gerçek ki çok bilenlerden çok daha iyi uyguluyorlardı, az bildiklerini...

En azından büyük günahları işlememe konusunda gayet kararlı idiler ki selef âlimleri de ferâizi yapıp büyük günahları işlememenin, inşallah insanın kurtuluşuna vesile olacağı söylerler. Yani doğru yolda idiler.

Daha çok ayet bilen, daha çok meal okuyan, daha çok anlam bilen bizler mi dînî konularda daha hassassız yoksa daha az bilen ancak bildiğini tam uygulayan onlar mı?...

Velhâsıl küçük bir doğruluk payı olmakla birlikte bu tezin doğru olmadığını düşünüyorum.

Bunu söyleyenler Kur'an-ı Kerim'i tabiri caizse diğer kitaplarla bir tutuyorlar. Kur'an'ın hem dua, hem ilim, hem zikir, hem fikir, hem şifa, hem öğüt hem hem hem... olduğunu yani her yönüyle mûcîz bir kitap olduğunu görünen o ki bilmiyorlar.

Lütfen iyi bir şey yapayım derken insanların hevesini kırıp büsbütün Kuran'dan uzaklaştırmayalım.

Lütfen Kur'an'ı Kerim yine görünen bir yerde ve yüksekte mesela dekoratif bir rafta, baş köşede yerini alsın. Evlerimizin, mekânlarımızın İslâmî objelere, sembollere ihtiyacı var; hem de her zamankinden çok..

Yazarın Diğer Yazıları