Canahmet BOZ

Kastamonu pastırması mı? Kayseri pastırması mı?

Canahmet BOZ

  • 857

Pastırma etin, tuz ve çemen ile kurutulması ile yapılan bir yiyecektir. Yapım aşaması zor ve oldukça meşakkatlidir. Özellikle son dönemde Vedat Milor beyin yaptığı anketlerle birlikte pastırma yok Kastamonu’nundur yok Kayseri’nindir diye tartışıldı, bolca konuşuldu ve savunuldu.

Neden peki?

Sizi Sosyal Kimlik Kuramı ile tanıştırayım. Kendisi Henri Tajfel ve John Turnet tarafından geliştirilmiştir. Sosyal kimlik, bireylerin duygusal açıdan belirli değerler çerçevesinde bir veya birden fazla sosyal gruba ait olmalarına dair algılarından kaynaklanan özdeşleşme biçimidir. Sosyal Kimlik Kuramına göre bireyler, toplumsal sistemde yer alan sınıflara uygun olarak, farklı gruplara üyelik vasıtasıyla kişisel kimliklerinin dışında sosyal kimlik sahibi olmaktadırlar. Kategorileme, sosyal karşılaştırma, özdeşleşme, olumlu bir sosyal kimliğe sahip olma ve benlik değerini yüceltmek için iç grup kayırmacılığı şeklinde alt bileşenleri olan kuramın temeli grup süreçlerine dayanmaktadır. Bireyler sahip oldukları sosyal kimlikleri sonucu belirli ortak değer ve duygularda buluşarak benzer tutum ve davranışlar geliştirirler. Bireylerin sahip oldukları kişisel ve grupsal ilişkiler neticesinde birden fazla sosyal veya kişisel kimlikleri olabilir. Sosyal kimlik bu grupsal ilişkilerin en baskın olanının öne çıkmasıyla oluşmaktadır.

Toparlayacak olursak, bireyler olumlu bir öz değerlendirme geliştirme ve benlik saygısını yüceltme ihtiyacı doğrultusunda, bireysel çıkarları uğruna ‘gruplaşma’ ve ‘kendini bir gruba ait hissetme’ davranışları sergilemektedirler. Buna bağlı olarak kendi grubunu öbür gruptan daha iyi ve üstün görme eğilimindedirler. Bunun nedeni ise kendini iyi ve olumlu görme iç güdüsüdür. İnsanlar bu kendini olumlu değerlendirme sürecini içinde bulundukları grubu diğer gruptan daha üstün görerek ve bulundukları grubu özümseyerek gerçekleştirirler. Bu nedenle “bizim” pastırmamız “sizin” pastırmamızdan daha iyidir deriz. “Bizim” pastırmamızı överken “onlarınkinin” kötü ve olumsuz yönlerine vurgu yaparız. E o zaman nerenin pastırması daha iyi? Cevap: içinde bulunduğun grubun yaptığı pastırma.

Klinik Psikolog Canahmet BOZ

Yazarın Diğer Yazıları