Mehmet USTA

Çehre

Mehmet USTA

  • 966

Her ne kadar dünya nüfusunun 8.5 milyar olduğu söyleniyorsa da...
Sima- yüz- çehre anlamında bu sayının en az ikiye katladığını tahmin edebiliyorum...

Kanımca... Çağımızın en büyük hastalığı, rahatsızlığı, hatta en bariz ve belirgin tehlikesi, insanların birden fazla yüz-çehre ve kimliği barındırıyor olmalarıdır.

Siyasette riya- Ticarette riya- Sokakta- Evde- Ailede... kısacası sosyal ve içtimai hayatın neredeyse tüm katmanlarında riya...

Umut ederim ki; karı koca arasına kadar girmeden- yayılmadan önüne geçebiliriz bu hastalığın, bu vebanın, bu virüsün!

Elimde istatistiki bilgiler, analiz ve araştırma verileri olmasa da...
Ülkemizde son günlerde iyice artan kadın cinayetlerinde de riyakarlığın payı olduğunu...
"Flört dönemi- cicim ayları- nikahsız beraberlikler" döneminde tarafların birbirlerine karşı sergiledikleri Riya- İkiyüzlü davranış biçiminin, ilerleyen dönemde deşifre olmasının ardından gerçek yüzlerin ortaya çıkmasının etken olduğunu... düşünmekteyim.

Bu itibarla Riya; iki yüzlü davranış, yapmacık tavır, ikircikli davranış, samimiyetten uzak, olduğundan farklı gösterme ve görünme çabası...
Çağımızı kuşatan en büyük tehlike, özü-saflığı- temizliği-doğallığı öteleyen, karakterlilik evsafını tehdit eden en belirgin virüslerden birisidir.

Evet... Mali ve ekonomik krizlere karşı önlem- tedbir- çare üretilebilir, insanoğlu...
Deprem- Tsunami- Virüs gibi felaketler karşısında ayakta kalmayı da bir şekilde başarabilir.

Lakin...
İnsanı içten içe kemiren, eritip bitiren, çığ misali katlanarak büyüyen, ilanihaye tüm insanlığı sarmalına alacak olan Riyakarlık- ikiyüzlülük hastalığına...
Ne yazıktır ki; İlaç- çare- merhem üretmekten, Tebâbet ve Biyoloji ilmi dahi yoksundur.

Peki ya...
Hiç mi çare yok?
Umutsuz vakıa mı?

Yok- yok... O kadar da umutsuz değilim, elbette vardır bir çaresi!

Çare mi?

Maskelerden- sahtelerden, yapmacık ve riyakar davranışlardan bir an evvel sıyrılmak...

Özüyle- sözüyle... 
Eylemiyle- söylemiyle, fiilen ve şeklen doğal karakterlerimizin gereğince yaşamak...
Kimlik ve karakterlerimizi; Süs- püs- balon- makyaj ve maskelerin mahkumiyetinden kurtarmak...

Şöyle diyor MEVLANA!
"Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol."

"Hakk şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif ânı seyr eyler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler. (Erz. İ. Hakkı)

Selameten ve muhabbeten...

Yazarın Diğer Yazıları