Ah! Bu insanoğlu - Mahir DEMİRKOL

Ah! Bu insanoğlu


Üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen henüz anılmaya layık bir varlık bile değilken (İnsan76/1) insan türünü bizim bilmediğimiz bir çamur ile yaratmaya başlayan (Secde 32/7) DNA’sına iyiliği ve kötülüğü nakşeden (Şems 91/8) aç iken doyuran, hasta olduğunda şifa veren, nefes aldığında geri vermesini sağlayan (Şu’arâ 26/-79-80-81) Allah’a karşı çok nankörce tavır takınan (İbrahim 14/34)  Ah! Bu insanoğlu..

Elde ettiği maddiyatı veya makamı Allah’tan değil de kendinden bilen (Kasas 28/78) kendini her şeye yettiğini zanneden (Alak 96/6-7) ama bir sivrisineğe dahi söz geçirmekten aciz olan (Hac 22/73) Ah! Bu insanoğlu..

İnsanoğlunun kendi yaratılışını unuttuğu (Yâsîn 36/78 ) bedeninin inşasında kullanılan suyu (Enbiyâ 21/30) toprağı (Fâtır 35/11) yapışkan çamuru (Sâffât 37/11) kuru çamur ve kokuşmuş balçığı (Hicr 15/26) ateşte kaynatılmış gibi pişmiş balçığı (Rahmân 55/14) basit ve hor görülen bir sıvıyı (Mürselât 77/20) düşünmeyen Ah! Bu insanoğlu..

Allah’ın yarattığı bu kozmik âlemin havasından, 2 Hidrojen -H2O-  ve 1 oksijenin birleşmesi ile oluşan suyundan, diğer sayılamayan nimetlerinden faydalanıp (İbrahim14/34) dolayısıyla Allah’ın kanunlarına ister istemez boyun eğen (Ra’d 13/15) ama kendi öz ayarlarına dönemeyen Ah! Bu insanoğlu..

Annesinin karnında şekillendirilen (Âl-i İmrân 3/6) verilen nimetlere şükretme ihtimali göz önünde bulundurularak, işitme görme ve akletme melekesini (Nahl 16/78) dengeli ve tam olarak meydana getirilen (İnfitâr 82/7) denizde karada ve havada (Yûnus 10/22)  hatta hayatının her alanında başına bir musibet geldiğinde umutsuzluğa kapılan (İsrâ 17/83 ) bundan bir sonuç elde edemeyince var gücüyle enine boyuna varıncaya kadar Allah’a yalvarma ihtiyacı hisseden (Fussilet 41/51) ama sıkıntıdan kurtulup rahata erdiğinde ise (Ankebût  29 /65) sanki az evvel dua edip yalvaran kendisi değilmiş gibi (Zümer 39/8) eski haline dönen Ah! Bu insanoğlu..

İnsanlığın birbirlerine karşı en iyi yaptığı şeyin “tahammülsüzlük” olduğu (Kehf 18/54) bu yüzden de zamanı iyi değerlendirmeyip hüsrana daldığı (Asr 103/ 1-2) her işinde aceleci bir yanı olduğu (Kehf 18/54) Allah’ı hakkıyla idrak edemeyen (En’âm 6/91) Ah! Bu insanoğlu…

Allah’ın insanın yaptıkları tevbeyi kabul etmek istemesine (Nisâ 4 /27) rahmetinin her şeyi kapsamasına (A’râf 7/156) rahmetin kaynağı olmayı kendine prensip edinmiş olmasına rağmen (En âm  6/12) Allah’a aldırış etmeyen Ah! Bu insanoğlu…

Uykuya dalan her bireyin ruhunu katına alıp uyanınca geri iade edildiği (Zümer 39/42) ondan habersiz bir yaprağın kımıldamayacağı, yeraltının karanlıklarında bile mikro hareketlenmenin olamayacağı (En’âm 6/59)  insanın sırlarını hatta sırlarının içinde saklı olan sırlara bile vâkıf olan bir zatı (Tâhâ 20/7) Rab edinemeyen Ah! Bu insanoğlu…

Nefsinin arzularına dur diyemeyip (Naziât79/40) nefsini ilah edinen (Furkan 25/43) rızık ve diğer konularda birazcık daraldığında Rabbinin kendisini önemsemediğini düşünen (Fecr 90/16) Ah! Bu insanoğlu

Yaşlılık çağına geldiğinde doğuştan Allah’ın kendisine verdiği yeteneklerinin bir bölümünü yitiren (Yâsîn 36/68) öğrendiği bilgileri unutmaya mani olamayan (Hacc 22/5) ve ölümün ansızın kendisine gelmesi ile birlikte ruhunu alacak melek ordusuna karşı bile (Enfâl 8/50) pazarlık yapmaya başlayacak olan (Nahl 16/28) Ah! Bu insanoğlu..

Tevbe ettikleri sürece; kullarının en kötü işlerini bile örtme gücü olan (Zümer 39 /35) kötülük yapmaya fırsat verdirmeyen (Furkân 25/70) iman etmeyi insanlığa sevdiren (Hucürât 49/7) dua ettiğinde hemen icabet eden (Bakara 2/186) insanın şah damarı bile Allah’a göre kendinden daha uzak olan (Kaf 50/16) kalbi ile kendi arasında yalnızca kendisinin olduğunu söyleyen (Enfâl 8/24) ve  Allah’a isyana eden Ah! Bu insanoğlu..

Hem gökyüzünün hem de yerin ilahı olana (Zühruf 43/84) teşekkür etmeyen Ah! Bu insanoğlu..

kurrahafizz14@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
19May

Allah'ın amaç ve hatırlatması

06Ara
24Kas
03Kas

Gökyüzünde neler oluyor?

07Tem

Hz. Nuh (a.s)'tan bize kalanlar