Allah'ı tanımıyoruz ki! - Mahir DEMİRKOL

Allah'ı tanımıyoruz ki!


İnsanoğlunun kendisini gözetleyen bir zat olduğunu unutması ile (Haşr 59/19)  işlenmeye başlayan, işlenmeye devam edildikçe kalbin üzerine kara bir leke meydana getiren (Mütaffifîn 83/14) günahlar…

Geçmişine istiğfar ve mevcut haline tövbe edeni affeden (Hûd 11/1) samimi müminleri her zaman Cebrail ile destekleyen (Mücadele 58/22) insanın duasına karşılık verecek kadar yakın (Bakara 2/186) onların iman etmesindene memnuniyet duyan (Zümer 39/7) dünyanın en kötü işini bile yapsa tövbe edip sebat gösterdiği takdirde onları örten (Zümer 39/ 35) Allah..

Karanlığın ıssızlığından faydalanarak  kendisinin  razı olmayacağı tarzda istişare yapanların hemen yanı başında olan (Nisâ 4/108)) hatta üç kişinin fısıldaştığı bir ortamda dördüncüsü, beş kişinin fısıldaştığı bir ortamda altıncısı, olup (Mücâdele 58/7) konuşulanları çok yakından duyan (Sebe’ 34/50) Allah…

Her daim diri olup tüm kainatı ayakta tutan,  ne gaflete dalan, nede uyuklayan (Bakara 2/255)  beslenme ihtiyacı olmayan (En’âm 6/14) her gün yeni bir işte olup (Rahmân 55/29)  hiç bir zaman yorulmayan (Kaf 50/38) herkesin yaptıklarından haberdar olup (Hadîd 57/10) onları unutmayan (Mücâdele 58/6) hesap için herkesi tek tek çağırıp (Meryem 19/95) herkese yetecek kadar zaman ayıracak olan (Rahmân 55/31)  Allah..

Yeryüzünü ve gökyüzünü yok olmaması için ayakta tutan (Fâtır 35/41) gökyüzünü uyumlu ve kusursuz yapan (Mülk 67/3) henüz yaratılmamış olan varlıklara bile talimat verip onlara bu talimatları duyurup  harekete geçiren (Meryem 19/35) yeryüzünü sarsıp içindekileri fırlatmaması için (Lokmân 31/10) dağları yeryüzünün balansı yapan (Nazi’ât 79/32 Allah..

Mülkünde tek  (İhlas 112/1) eşi ve çocuğu olmayan (En’âm 6/101) ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran (Âl-i İmrân 3/27)  tüm şefaatlerin (Zümer 39/44) ve gaybın tapusu kendisinde olan (En’âm 6/59)  Allah…

Toprağa indirdiği su ile tadı, rengi, kokusu, şekli birbirinden farklı olan meyveleri çıkaran (Ra’d  13/4) hayvanları kendi hizmetleri için kullandıran (Yâsîn 36/72) dahası hayvanın dışkısı ile bağırsakları arasından boğazı tahrip etmeyen süt çıkaran ( Nahl 16/66) Allah…

Bebek olan peygamber adayının annesine, bebeği denize bıraktırıp yine kendisine kavuşturan (Kasas 28/7)  büyüdüğünde ise düşmana karşı denizi yarıp ortasında kuru bir yol açan (Tâhâ 20/77) her bir dalgasını büyük dağ gibi yapıp yardım eden (Şu’arâ 26/62)  merhamet sahibi olan (Mâide 6/38) Allah..

Ziraatta çağının müreffeh ivmesini yakalayan (Şu’arâ 26/147-148) dağları yontup güvenlikli evler inşa eden Semûd kavmini (Hicr 15/82)  büyük cüsselerine güvenerek (Â ‘raf 7/69) kendilerinden daha kuvvetli kimsenin olmadığını iddia edip meydan okuyan Âd kavmini helak eden (Fussilet 41/15) Allah… 

Cinsel ahlaksızlıkta zirve yapan Lût kavmini (Ankebût 29/29) bebek katili olan ve evlat acısı çektirtmek için kadınları sağ bırakan (İbrahim 14/6) ticaretleini hile karıştırıp halkın mallarının değerini düşüren ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran Medyen halkını (Su’ârâ 26/181-182-183)  büyük şatolar sahibi Firavun’u helak eden (Fecr 89/10) azap etmek için sabah vakitlerini tercih eden (Hûd  11/81) azabı da çok çetin olan (Hicr 15/50)  Allah..

AİLE münasebetleri bozulmuş ve boşanmaya karar vermiş karı-kocanın tekrar niyetlenip yuvayı kurtarmak için bir araya gelmeleri durumunda onlara yardım edecek (Nisâ 4/35) Allah’a karşı bilinçli olup kulluk görevlerini yaptıklarında ise mutlaka bir yol gösterecek olan (Talâk 65/2) Allah…

Kimin hamile kaldığını, kimin erken doğum yapacağını, kimin birden fazla doğuracağını (Ra’d 13/8) kime erkek çocuk,  kime kız çocuk,  kimine her ikisini birden veren, kimine de hiç çocuk vermeyen (Şûrâ 42/49-50) Allah…

Ve son söz ; Allah’ın sözlerini yazmak için denizlerin tümü mürekkep olsa önce denizler biter, Allah’ın sözlerin bitmesine yine de sıra gelmezdi.(Kehf 18/109)

kurrahafizz14@hotmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
19May

Allah'ın amaç ve hatırlatması

06Ara
24Kas
03Kas

Gökyüzünde neler oluyor?

07Tem

Hz. Nuh (a.s)'tan bize kalanlar